Serie interviews  Gesprekken met bekende organisten in de 20e eeuw
‘Want, nietwaar, het orgel verdient alle aandacht, zoowel als monument van architectonische schoonheid en als "levend monument!’
Het WHZ-Archief is nog niet operationeel
‘Een groot stuk cultuurwerk, dat ons volk niet kent.’
Jan Zwart jubileert - 40 jaar orgelist - Strijder voor de orgelcultuur
De bekende organist der N.C.R.V.
75e Orgelbespeling (Ned. Christelijke Radio-Vereeniging)
JAN ZWART (1877-1937) WHZ-ARCHIEF Harderwijk