[website ontwerp] [website maken] [Kerk-Organist]
[Concert-organist]
[Componist]
[Dirigent]
[Docent]
[Leerlingen-WHZ]
[Biografie]
[Discografie]
[Services]
[Producten]
[Links]
[index]
[Biografie-3]

W.H. Zwart (1995)

Na zijn huwelijk in 1956 vestigde hij zich in Emmen. In 1950 werd Zwart dirigent van het Christelijk Mannenkoor 'Valerius' aldaar, dat slechts 25 leden telde. Van 1950 tot 1962 groeide 'Valerius' uit tot een koor van ongeveer 70 leden. Daarnaast werd op initiatief van de dirigent het jongerenkoor 'Jong Valerius' opgericht, dat onder andere medewerking verleende aan uitvoeringen van de Mattheus Passion. Ook werden concerten gegeven in Duitsland, onder de leus 'Chorgesang schlagt Brucken'. Eveneens werd Willem Hendrik Zwart dirigent van het door hem opgerichte Christelijk Gemengd 'Sweelinckkoor' te Emmen en later van het Christelijk Gemengd 'Kleinkoor'. In 1962, na zijn verhuizing naar Kampen, moest hij deze activiteiten opgeven.

  

Ook in Delft werd een concert gespeeld. Op 1 december 1954 werd Willem Hendrik Zwart benoemd tot organist van de Bovenkerk in Kampen. Inmiddels was Willem Hendrik Zwart ook benoemd tot leraar muziek aan het Christelijk Lyceum en aan de Christelijke Kweekschool te Emmen.

  

In deze jaren werd Willem Hendrik Zwart ook opgeroepen voor militaire dienst, zijn broer Piet verving hem in deze periode. In de Coevordense jaren, van 1945 tot 1954, gaf Willem Hendrik al concerten in het hele land o.a. in Delft (Nieuwe Kerk), Amsterdam (Oude Kerk), Kampen (Bovenkerk) en (Burgwalkerk), Zwolle ( Michaelskerk). Op 21 oktober 1953 werd een concert gegeven op het orgel van de Oude Kerk te Amsterdam door de vier gebroeders Zwart ten bate van het Rampenfonds.

Willem Hendrik Zwart was actief als publicist, schreef verschillende liedbewerkingen voor orgel en arrangementen voor koor. Hij gaf les in improvisatie, orgelhistorie en Nederlandse orgelliteratuur.

Hij verzorgde concerten in Duitsland, Belgie, Frankrijk, Australie, Canada en de Verenigde Staten en speelde in 1986 op uitnodiging van de Spaanse regering op de orgels van Catalonie. Willem Hendrik Zwart was een zeer ambitieus mens.

Naast zijn eerste concerten in Coevorden gaf hij leiding aan het Hervormd kerkkoor en was dirigent van van het Christelijk gemengd koor 'Looft den Heer'. Beide koren gingen later samen. In de jaren vijftig werd een paaszangdienst gehouden met het kerkkoor onder leiding van Willem Hendrik Zwart, met zijn broer Piet Zwart op het orgel.


 Biografie (vervolg)