Zwartschool  Leerlingen van Jan Zwart - hun leven en werk
Cornelis Zemel is geboren op vrijdag 12 februari 1897 in Koog aan de Zaan, als zoon van Jan Zemel (1859-1937) en Maartje Blees (1862-1935). Vader Jan is werkzaam als stijfselmaker bij de vermicellisoepfabriek ‘De Bijenkorf’ van M.K. Honig. Cornelis groeit op in Koog aan de Zaan en raakt al op heel jonge leeftijd geïnteresseerd in het orgelspel. Hij krijgt les van mejuffrouw Grashuis en twee jaar later, op negenjarige leeftijd, mag hij zich een leerling van Jan Zwart noemen. In 1912 wordt hij op 14-jarige leeftijd aangesteld als organist van de Gereformeerde kerk van Koog- Zaandijk. Kort daarna regelt vader Jan een baan voor hem bij de ‘vermicellisoepfabriek’ en gaat Cor op pianoles bij Jac. Vermeer in Zaandam en later bij de bekende Amsterdamse koordirigent Theo van Zutphen. Zijn eerste publieke orgelbespeling vond plaats in Wormerveer op 6 Augustus 1917. In de jaren daarna geeft Cor vele orgelconcerten in Purmerend, Monnikendam, Alkmaar, Noord-Scharwoude, IJmuiden, enz. Deze concerten worden zonder onderscheid zeer gunstig gerecenseerd. Op 5 juni 1924 trouwt Cor, 26 jaar oud, met Trijntje Koster, 24 jaar oud, dochter van Johannis Koster en Wilhelmina de Jager. Cor heeft zich bij Honig inmiddels opgewerkt tot kantoorbediende. Uit het huwelijk van Cornelis en Trijntje worden drie kinderen geboren, Willemina (1925), Jan (1931) en Maartje Cornelia (1937). Op 5 februari 1937 viert hij zijn 25-jarig organisten jubileum. JUBILEUM COR ZEMEL Donderdagavond heeft de heer Cor Zemel, die dezer dagen zijn 25-jarig jubileum als organist bij de Gereformeerde kerk te Koog-Zaandijk viert, een orgelbespeling gegeven. Het programma, dat de heer Zemel voor dit concert had samengesteld, bestond uit werken van zijn leermeester, den heer Jan Zwart, en diens leerlingen Willem Mudde, H.C. Offenberg en Cor Kee en nog enkele eigen composities. Onder de aanwezigen waren tal van Zaansche organisten; o.a. zagen we de heren Offenberg en Flentrop, resp. organisten van de Nederlands Hervormde Kerk Oost en West Zaandam, verschillende organisten van de Gereformeerde kerken te Zaandam, den heer Willem Mudde, organist van de Hersteld Evangelische Lutherse Kerk te Bussum en den heer Jan Zwart, organist te Amsterdam. Cor Zemel opende zijn bespeling met een orgelkoraal over: ‘Uren, maanden, dagen jaren’ en een fantasie over het Lutherlied, beide composities van Jan Zwart. Hierop volgde een drietal werken van de organist H.C. Offenberg, waarbij vooral het laatste werkje ‘Andante’, dat in de Zaanstreek reeds een zekere vermaardheid heeft verworven, op voortreffelijke wijze werd vertolkt. Als eigen werk bracht de concertgever een inleiding, fugetta en koraal over: ‘Alle roem is uitgesloten’ ten gehoore. Bij de variaties over een oud Nederlands lied van Willem Mudde bleken nogal eenige moeilijkheden te zijn met de juiste registreering. Over het algemeen maakte deze in modernen stijl geschreven compositie een goeden indruk. Ook van den bekenden Zaandamschen organist Cor Kee werd een drietal composities uitgevoerd. Tot slot speelde de heer Zemel uit de 2e Kerstfeest-suite van den heer Jan Zwart: ‘Looft God, looft Zijn naam alom’ waaraan het koraal door de aanwezigen medegezongen werd. Na een korte toespraak van Ds. Broer, werd nog staande gezongen: ‘Halleluja, eeuwig dank en Eere.’ Van de gelegenheid tot feliciteeren in de kerkekamer, werd door velen gebruik gemaakt. De Standaard Vrijdag 26 febuari 1937 In hetzelfde jaar overlijdt Jan Zwart, leermeester van Cor Zemel. Opmerkelijk is het dat het aantal optredens en concerten van Cor sindsdien afneemt. Uiteraard speelt de oorlog hierin ook een belangrijke rol. Echter, ook na de oorlog blijft het stil rond Cor Zemel. Cor overlijdt op zaterdag 29 december 1979 in Maarn, 82 jaar oud. Zijn vrouw Trijntje overlijdt op donderdag 12 april 1990, 89 jaar oud.
Cornelis Zemel (1897-1979)
Publicatiedatum 3 november 2022