Jan Zwart  Concerten in Nederland
Jan Zwart gaf talloze concerten op kerkorgels door heel Nederland en wist hiermee sinds de jaren 20 van de vorige eeuw belangstelling te wekken voor het orgel en de orgelliteratuur. Tot aan zijn overlijden in 1937 was hij jaar in jaar uit actief met het geven van orgelbespelingen door heel het land. Hij bespeelde vanaf 1920 tijdens de zomermaanden elke donderdagavond het prachtige Schnittger-orgel van de Grote of Sint Laurenskerk in Alkmaar. Hij organiseerde zomeravondconcerten op het drie-klaviers Garrels-orgel in Purmerend. Maar ook verder van huis, van Vlissingen tot Groningen was hij actief. Zijn werkprogramma? Na de zondagse diensten was er op maandag het wekelijkse radioconcert van 12:30 tot 14:00 uur, op dinsdag het concert in de Kloveniers- burgwalkerk, op donderdagavond in de Grote kerk in Alkmaar, op vrijdag zomer- avondconcerten in de Westzijderkerk in Zaandam en daarnaast vele uitnodigingen om hier of daar een concert te geven of een nieuw orgel in te spelen. Met advertenties, programma’s en recensies proberen we een beeld te vormen van de vele concerten die Jan Zwart door heel Nederland heeft verzorgd. Echter, deze pagina is slechts een indruk daar we per plaats slechts één aankondiging of recensie weergeven. (Klik op een plaats voor informatie) Deze pagina wordt met regelmaat bijgewerkt!
Periode 1899-1937
CONCERTSERIES AMSTERDAM H.E. Lutherse Kerk - Strumphler (1796) 1914-1937 Maanden april t/m november Wekelijks CONCERTSERIES ALKMAAR Grote kerk - Hagerbeer/Schnitger (1645) 1920 t/m 1936 (M.u.v. 1925) Maanden mei t/m september Wekelijks/tweewekelijks CONCERTSERIES PURMEREND Grote of Nicolaaskerk - Garrels (1742) 1921 en 1922 Maanden mei t/m juli Wekelijks CONCERTSERIES SCHAGEN Grote kerk - Van Dam & zonen (1901) 1922 t/m 1924 Maanden mei t/m juli Tweewekelijks CONCERTSERIES ZAANDAM Westzijderkerk - Duyschot (1712) 1925 t/m 1929, 1932, 1934 en 1936 Maanden juli t/m augustus Wekelijks (1933 ) Alphen aan de Rijn De samenstelling van het programma was goed. Naast de klassieke Toccata en Fuga van Bach hoorden we moderne composities van Guilmant en Karg Elert. In de Aria Serioza van laatstgenoemden componist genoten we bovenal van het orgel, hetwelk voortreffelijk geregistreerd werd. Onverdeeld was de aandacht voor de Engelenzang van Guilmant, waarin boven de golf van gebroken accoorden de melodie uitzingt. De bespeling, die aangevangen was met een mooie bewerking van het ‘Gebed des Heeren’, werd gesloten met een stoere fantasie op het Lutherlied ‘Een vaste Burg is onze God.‘ Wij spreken den wensch uit, dat de heer Zwart zich spoedig weer hier zal laten hooren en dat dan geen plaatsje in het kerkgebouw onbezet zal zijn. (De Rijnbode) (1925) Zwolle Het was bescheiden aangekondigd: orgel- bespeling door Jan Zwart in de Zuiderkerk. Maar diegenen die Jan Zwart uit Zaandam kenden, wisten dat hij met een uiterst verzorgd programma naar Zwolle zou komen. De belangstelling was zoo groot, dat meerderen zich met een staanplaatsje te- vreden moesten stellen. (…) Het programma werd ingezet met een feestvoorspel en bewerking van Wilhelmus door Jan Zwart. Het geliefde nationale lied was met velerlei variaties omgezet tot een eigen compositie, waarin de oorspronkelijke hoofdmotieven bleven bewaard. Daarop volgde het lieflijk ‘Andante’ van A. Pomper, aaneenschakeling van afwisselende melodieuze accoorden met een tekens terugkerend leimotief. In ‘Toccata en Fuga’ van J.S. Bach blonken op bizondere wijze uit de spelqualiteiten en zuivere muzikaliteit van den organist, die dit klassieke nummer op zoo’n uitmuntende wijze tot uitvoer bracht. De heer Zwart had zijn programma voor een deel samengesteld uit onze mooie vaderlandsche liederen. Als no. 4 stond vermeld: Variaties op ‘Wien Neerlandsch bloed’ van J. A. van Eijken, hetwelk gevolgd werd door ‘Allegro Cantabile’ van C.M. Widor. Een fantasie van Jan Zwart op Oud-Nederlandsche Volks- liederen was rijk aan frissche, nieuwe variaties op het te weinig gekende en gewaardeerde Nederlandsche volkslied. ‘Andante Religioso’ van S. Landsman was een zeer verdienstelijk nummer, dat evenals het overige dankbaar aangehoord werd. Een feestmarsch vormde het slot, waarna staande allen het Wilhelmus aanhieven. (Overijsselsch Dagblad)