Zwartschool  Leerlingen van Jan Zwart - hun leven en werk
Trijntje (Tine) de Boer is geboren op vrijdag 5 juni 1908 in Alkmaar, als dochter van Martinus de Boer (1876), van beroep melkhandelaar, en Elisabeth van Twisk (1881). Tine trouwt op 30 oktober 1929, 21 jaar oud, met Arend Philip Vis, 28 jaar oud, koopman van beroep, geboren in Enkhuizen, wonend in Heiloo, zoon van Pieter Vis en Johanna Greiner. In de jaren 20 is Tine een leerling van Jan Zwart. Ze werkt mee aan de door Jan Zwart georganiseerde orgelavonden en is actief als koor- begeleider. In 1933 maakt zij deel uit van een comité dat in Alkmaar en omgeving stil zal staan bij het 40-jarig jubileum van Jan Zwart als organist. JUBILEUM-CONCERT JAN ZWART Jan Zwart, de alom in den lande en vooral ook in Alkmaar bekende organist, heeft den 1sten October j.l. zijn 40-jarig jubileum herdacht. Op grootsche wijze is hij reeds op verschillende plaatsen als Amsterdam, Rotterdam, Zaandam en Zwolle gehuldigd. Alkmaar en omgeving, die reeds jaren genieten van zijn geregelde zomeravondconcerten in de Groote Kerk, mogen in deze zeker niet achterblijven. Zooals reeds in een vorig bericht werd vermeld, heeft zich ook hier ter stede een comité gevormd, bestaande uit de volgende personen: Ds. W. Baar, voorzitter; mr. D. Bosscher, secretaris; A. van den Elburg, penningmeester; mevr. T. Vis–de Boer; A. Bruin; Corn. Jonker en W. H. Slinger, dat de heer Zwart heeft uitgenoodigd op Donderdag, 19 October, des avonds 8 uur, in de Groote Kerk een jubileum-concert te geven, waarbij dan tegelijkertijd de huldiging zal plaats hebben. ( Bron: Alkmaarsche Courant (1933) Arend Philip, echtgenoot van Tine, overlijdt op 13 januari 1937, slechts 35 jaar oud. Hij wordt in Alkmaar be- graven. Uit het huwelijk van Arend en Tine zijn geen kinderen geboren. In de jaren 30-40 is Tine actief als muziekonderwijzer, ze geeft les op het gebied van orgel, piano, theorie en ensemble. In 1948 verhuist Tine met haar moeder Elisabeth naar het plaatsje Onderdendam in Groningen. Ze is aangesteld als hulppredikant binnen de Hervormde gemeente. Op zondag 4 augustus 1957 neemt Tine afscheid als voorganger van de Hervormde Gemeente van Onder- dendam. Zij krijgt een benoeming als maatschappelijk werkster bij de Hervormde gemeente in Veendam. Het Nieuwsblad van het Noorden schrijft het volgende: AFSCHEID MEVROUW VIS-DE BOER VAN ONDERDENDAM (…) De belangstelling voor deze afscheidsdienst was bijzonder groot en duidelijk is hierin tot uiting gekomen dat mevrouw Vis-de Boer een grote leegte achterlaat. Als tekst voor deze afscheidsdienst had zij gekozen uit Philippenzen 3 vers 4 ‘Verblijdt U in den Heer ten allen tijde.’ De scheidende voorgangster werd door vele sprekers toegesproken.’ Na acht jaar in Veendam werkzaam te zijn geweest neemt zij in januari 1964 het beroep aan van de Hervormde kerk in Pieterburen, Rond 1964 neemt Tine samen met haar moeder de intrek in een woning in Norg. Op 20 augustus 1968 overlijdt moeder Elisabeth op 87-jarige leeftijd. Ze wordt begraven in Alkmaar. Niet lang daarna woont ook ene Jan van ‘t Land (1925-1997) op dit adres. Tine Vis-de Boer blijft actief als prediker, zelfs op 82-jarige leeftijd gaat zij voor in de zondagse kerkdiensten. Tine overlijdt op 11 juli 1995 in Norg, 87 jaar oud. Ze wordt begraven in Alkmaar, in het graf van haar in 1937 overleden echtgenoot, Arend Philip Vis. Jan van ‘t Land overlijdt twee jaar later, op 18 augustus 1997, in Norg. Ook hij wordt begraven in Alkmaar en deelt het graf met Arend en Tine…
Trijntje Vis-de Boer (1908-1995)
Publicatiedatum 12 november 2022