Begeleider koren SP / LP / CD (0000) LP. Van U wil ik zingen. Gezamenlijke koren (Geref. Kerkkoor Com nu met sangh Griessendam, Herv. Kerkkoor Waalwijk (oost), Chr. Gem. Koor Soli Deo Gloria Herwijnen, Herv. Kerkkoor Sliedrecht, Chr. Meisjeskoor Sliedrecht) o.l.v. F. v. Tilburg, W.H. Zwart orgel, R. v. Pelt trompet. Uitgevoerd: I. Wats, Gij scheps’len van de grote God. F. v. Tilburg / H.F. Lyte, Prijs mijn ziel de Hemelkoning. Orgelsolo: W.H. Zwart, Boven de sterren. J. Darnwall / H. Boelee, Gij heil’ge englenschaar. Orgelsolo?: G. Neumark / W.H. Zwart, Wie maar de goede God laat zorgen. W. Shrubsole / H. Boelee, Kroont Hem. J. Cruger / F. v. Tilburg, Dankt dankt nu allen God. F. v. Tilburg / F.L. Sheppard, ’t Heelal behoort aan God. Orgelsolo?: W.H. Zwart, Psalm 99. F. v. Tilburg / J. Walton, Een toevlucht in gevaren Heer. P. Kiel jr. / J.B. Dykes / R. Heber, Heilig heilig. W.H. Zwart, Jeruzalem gij stad zo hoog gebouwd. G. Davis / H. Boelee, U prijs ik. Orgelsolo?: W.H. Zwart, Merck toch hoe sterck. F. v. Tilburg, Wie wil Jezus volgen. H. Smart / F. v. Tilburg, Psalm 21. H. Parry / H. Boelee, O prijst nu den Heer. M.G. Schneider / F. v. Tilburg, Dank U. F. Asma, Van U wil ik zingen. Cantate Deo CDL9002 (0000) LP 33⅓. 20 Zondagsschoolliedjes uit Wie zingt mee. Gezongen door het Meisjeskoor Jubilate uit Boven-Hardinxveld en het Chr. Meisjeskoor uit Sliedrecht m.m.v. Teuny den Breejen (zang), Leen de Borst (hobo), Willem Hendrik Zwart (orgel) o.l.v. Frans van Tilburg. Uitgevoerd: Scheepke onder Jezus hoede. In de hemel is het schoon. Leid goede Herder. Als g’in nood gezeten. Eenmaal mochten de kind’ren. Er gaat door alle landen. Ga niet alleen door ’t leven. Kent gij reeds de goede herder. O laat mij ’t u vertellen. Koning vol majesteit. Daar boven juicht een grote schaar. Boven de sterren. Dat ik Jezus toebehoor. Laat mij slapend op U wachten. Eens brachten de moeders. Ik hoor zo graag al ben ik jong. Jezus die mijn ziel bemint. Kom tot uw Heiland. Veilig in Jezus armen. Weet gij hoeveel heldere sterren. Sunderland 22B513 (0000) LP. Passie en Pasen. Medewerkende: Chr. Gem. Koor De Lofstem te Boven Hardinxveld, Meisjeskoor Jubilate te Boven Hardinxveld, Hobo L. d. Borst, trompet R. v. Pelt, declamatie W. Verhoek, orgel W.H. Zwart, dirigent F. v. Tilburg. Uitgevoerd: J. Brugman / F. v. Tilburg, Gezang 154 Ik wil mij gaan vertroosten. F. v. Tilburg, ’t Is middernacht. J. Crüger / C. Gellert / F. v. Tilburg, Gezang 34 Leer mij o Heer Uw lijden recht betrachten. L. Bourgeois / J. Boonefaas, Psalm 6 Vergeef mij al mijn zonden. J. Crüger / J. Heermann / F. v. Tilburg, Gezang 42 Hoe vreemd dat voor de schapen zijner weide. H.L. Hassler / P. Gerhardt / J.S. Bach, Gezang 32 O Hoofd bedekt met wonden. J. v/d Waals / F. v. Tilburg, Gezang 46 Als ik in gedachten sta. C.F. Witt / A. v/d Berg / F. v. Tilburg, Gezang 45 Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis. Naar August Dei / F. v. Tilburg, Gezang 38 Lam Gods dat men onschuldig. F. Asma, Plechten zijgen zoete vreugde. Onbekend / Niet genoemd, Stille morgenstralen lichten in de hof. W.H. Monk / F. v. Tilburg, Nu jubelt blijde tot de eer. G.F. Handel / J.W. Schutte Nordholt / H. Boelee, U zij de glorie. F. Asma / F. v. Tilburg, Juich thans Maria uw Heer is verrezen. J. Crüger / H. Swarth / F. v. Tilburg, Gezang 64 Ik zeg het allen dat Hij leeft. Onbekend / Niet genoemd, Daar juicht een toon. Glorieklanken SO6601 (0000) ?P. Ver. koren te Kampen o.l.v. P. Zwart, W.H. Zwart orgel. ?, ?-kerk (Volgens catalogus bij RJ1) (0000) SP. Gereformeerde koren, Jeugd- en Kinderkoor[*] o.l.v. Geert Gringhuis zingen in de Geref. Kerk te Barneveld met orgelbegeleiding van W.H. Zwart organist van de Bovenkerk te Kampen. Uitgevoerd: Schotse Hymne / JdH / bew G. Gringhuis, Gouden harpen. J. Haydn, Uit Die Schöpfung Vollendet ist das Grosse Werk. M. v/d Plas / W. t. Burg / Bew G. Gringhuis, Van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. J.S. Bach, Geloofsroem. 113033V [*] = Geref. Gem. Zangver. Con Amore met Jeugdkoor Barneveld, U.P.O.L. met Kinderkoor Kootwijkerbroek. (0000) LP. Chr. M-koor ASAF Dedemsvaart zingt geestelijke liederen o.l.v. J. Zwanepol, orgel W.H. Zwart. Uitgevoerd: JdH 456 Nader mijn God. Bew J. Zwanepol, Psalm 43. Bew J. Zwanepol, Psalm 146. JdH 121 Ga mij niet voorbij. JdH 757 Meester hoe kunt Gij zo slapen. JdH 714 Erekoning in Uw woning. Bew J. Zwanepol, Psalm 108. JdH 231 O denk aan het huis bij den Heer. JdH 491 Wij treden o Vader ootmoedig thans nader. JdH 444 Zachtkens en teder. JdH 744 Open mijn oog Heer. A. Giessen, Domine Salvam fac Reginam nostram. (0000) LP. Rijssens Mannenkoor o.l.v. A. Roodbergen, M. Langenberg mezzo-sopr, J. d. Vries bariton & W.H. Zwart orgel (Kampen, Bovenkerk). Uitgevoerd: naar H. Purcell’s Trumpet Voluntary / W. Trapp, Lobt den Herrn der Welt. Bew A. Roodbergen, Heet spreek tot mij. Bew G. Ceran, Psalm 116. Bew A. Roodbergen, Met gouden glans. Schultz, Gezang 391 De maan is opgekomen. Bew M. Groenewold, Een weet alles van ons leven. Onbekend / Niet genoemd, ’s Vaders heilge liefde. Bew J. Zwanepol, ’t Zij vreugde mijn deel is. F. Mücke, Gott gruesse Dich. Onbekend / Niet genoemd, Sonntagsmorgen. Bew K.J. Mulder, Hoop op God. Bew A. Roodbergen, Thank you Lord. STB220172 (0000) Ver. Koren uit Kampen o.l.v. P. Zwart Jzn., W.H. Zwart orgel (Kampen, Broederkerk). Uitgevoerd: Wandel maar stillekens achter Hem aan. Zouden wij ook eenmaal komen. Jubilate J2404 (0000) .P. Ver. Koren uit Kampen o.l.v. P. Zwart Jzn., W.H. Zwart orgel (Kampen, Burgwalkerk). Uitgevoerd: U nabij. Heer tot U richt ik mijn bede. Bijna bewogen. Daal in de harten. Jubilate JB1714 (0000) .P. Kerstfeest met de Ver. koren uit Kampen o.l.v. P. Zwart Jzn., W.H. Zwart orgel. Uitgevoerd: Geen wiegje als rustplaats. ’t Was nacht in Beth’lems dreven. Een kindeke geboren. Heil’ge nacht wees blij gegroet. Jubilate JB1724 (0000) SP. Gloria Patri o.l.v. J. Zwanepol, W.H. Zwart orgel. Zwolle, Klooster- / Dominicaner Kerk. Uitgevoerd: Onbekend / Niet genoemd, Psalm 116. Onbekend / Niet genoemd, Psalm 138 NS303 (Alleen hoesje aanwezig) (volgens achterzijde NET LP3002: m.m.v. Arie van Enk bariton en W.H. Zwart orgel. Uitgevoerd: Psalm 116: 1, 2 & 3. Psalm 138: 1, 4 & 3 NET NS303 (zie achterzijde NET LP3002) (0000) SP. Gloria Patri o.l.v. J. Zwanepol, W.H. Zwart orgel. Zwolle, Klooster- / Dominicaner Kerk. Uitgevoerd: Onbekend / Niet genoemd, Psalm 73. Onbekend / Niet genoemd, Psalm 42. NS304 (Alleen single aanwezig) (volgens achterzijde NET LP3002: m.m.v. Arie van Enk bariton Uitgevoerd: Psalm 73: 12, 13 & 14 (niet ritmisch). Psalm 42: 1, 3, & 5 (niet ritmisch) (0000) EP. Ver. Koren te Kampen o.l.v. P. Zwart Jzn., W.H. Zwart orgel. Uitgevoerd o.a. Onbekend / Niet genoemd, JdH 210 Kom tot uw Heiland. JdH 82 Zouden wij ook eenmaal komen. Orgelsolo W.H. Zwart: W.H. Zwart, Boven de sterren. NET NE611 (0000) SP. Ver. koren o.l.v. P. Zwart, m.m.v. W.H. Zwart, orgel. Kampen, Burgwalkerk. Uitgevoerd: P. Zwart, LdH 210 Kom tot uw Heiland. Onbekend / Niet genoemd, Hier ver van ‘t aards gewoel. (o solo?) W.H. Zwart, Boven de starren. P. Zwart, Zouden wij ook eenmaal komen. 106873 (0000) 1 961 (zie Fontana 6428089 & Philips 6830284). SP. Ver. koren o.l.v. P. Zwart, m.m.v. W.H. Zwart, orgel. Kampen, Burgwalkerk. Uitgevoerd: Onbekend / Niet genoemd, Veilig in Jezus armen. Onbekend / Niet genoemd, Gezang 32 Neem Heer mijn beide handen. F. Asma, Jezus mijn Heiland. Onbekend / Niet genoemd, Gezang 184 De Heer is mijn Herder. 411637 1963 december of eerder. SP. Ver. koren o.l.v. P. Zwart m.m.v. W.H. Zwart orgel. Kampen, Burgwalkerk. Uitgevoerd: P. Zwart, Wandel maar stillekens achter Hem aan. P. Zwart, Zouden wij ook eenmaal komen. P. Zwart, De storm. P. Zwart, Prijs de Heer met blijde galmen. JB1706 1964 of eerder. EP. Kerstfeest met de Ver. koren uit Kampen (Geref. Kerkkoor (1), Meisjeskoor De Blijde stemmen (2) Kinderkoor Vox Angelica (3)) o.l.v. P. Zwart Jzn., W.H. Zwart orgel. Uitgevoerd: Bew P. Zwart, Vol van pracht. (3): P. Zwart, Geen wiegje als rustplaats. J. Zwart, Jezus Uw geboorte feest. J. Zwart / Bew P. Zwart, Ere zij God. Bew F. Asma, Heil’ge nacht wees blij gegroet. A.P. Hamers / Bew P. Zwart, Een Kindeke geboren. Bew P. Zwart, ’t Was nacht in Beth’lems dreven & Stille nacht. Jubilate / CNR JL2502 1966 of eerder. SP. Crescendo o.l.v. M. Kramer, W.H. Zwart orgel. ?, ?-kerk. Uitgevoerd: M.W. Kramer, Psalm 101. M. Beversluis, Naar den Hemel smacht mijn harte. J. Nauta, Gezang 228 Neem mijn leven laat het Heer. J. Nauta, Het ruwhouten kruis. 411796 (Rec: 1966 donderdag 17 februari) 1966 of eerder. SP. Chr. Urker Visserskoor o.l.v. [Niet genoemd] m.m.v. W.H. Zwart. Uitgevoerd o.a. Welk een vriend is onze Jezus. Prijs den Heer met blijde galmen (Psalm 146) Ga mij niet voorbij o Heiland. Hoort der klokkentoon nu klinken. EP2042? 1966? LP. Zondagsschoolliederen gezongen door: Meisjeskoor Jubilate te Hardinxveld Griessendam, Meisjeskoor Sliedrecht te Sliedrecht m.m.v. Solozang S. Tiemstra, Orgel W.H. Zwart, Trompet R. v. Pelt, Hobo L. d. Borst, Algehele leiding T. v. Tilburg. Uitgevoerd: Blij klinken onze stemmen. Eens brachten de moeders. Dat ons loflied vrolijk rijze. Hoger dan de blauwe luchten. Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht. Een lammetje ging dwalen veraf en heel alleen. God laat alles groeien bomen bloem en plant. Klokjes klinkt vogel zingt. Leid goede Herder leid ons. Eenmaal mochten de kind’ren rondom Jezus staan. Kind’ren van één Vader reikt elkaar de hand. Komt laat ons vrolijk zingen. Ken jij reeds de goede Herder. Van U zijn alle dingen o Heer groot is Uw kracht. Wij hebben geld gekregen. Kleine druppels water kleine korrels zand. God die alles maakte de lucht en ’t zonlicht blij. Roept uit aan alle stranden. O laat mij ’t U vertellen wie Jezus Christus is. Koning vol majesteit. Ga nu met ons mede. Op hoes: Sonorfix NZV 1o2 Op LP label: 7005 a (kant 1) 7005 b (kant 2) NZV 102 1966 LP. Van feest tot feest. Composities van liederen en gedichten gezongen en gezegd door: Meisjeskoor Jubilate te Hardinxveld Griessendam, Trompet R. v. Pelt, Hobo L. d. Borst, Solozang T. d. Breejen, Declamatie R. Crielaard & W. Verhoek, Orgel W.H. Zwart, Koorleiding en regie F. v. Tilburg. Uitgevoerd: bew F. v. Tilburg, Halleluja laat opgetogen. Bew F. v. Tilburg, Komt laat ons vrolijk zingen. Bew F. v. Tilburg, Dat ons loflied vrolijk rijze. Bew F. v. Tilburg, Mijn Herder is God de Heer. Mel & bew F. v. Tilburg, In deze grote morgenstond gedenkt de Heer aan Zijn verbond. Bew J. Bleij, Jezus riep met luide stem. Bew F. v. Tilburg / harm G. v. Hulst, De steen is weggenomen. Bew F. v. Tilburg, De morgen staat vol vrolijk licht. Mel & bew F. v. Tilburg, Als de Heer is opgestaan. Bew F. v. Tilburg, Al is Hij opgenomen. Harm N.Z.V.-bundel, Toen de Heiland naar de Hemel keerd’. Mel G. v. Hulst / bew F. v. Tilburg, Want een Kind is ons geboren. Bew F. v. Tilburg, Looft den Heer want Hij is goed. Bew F. v. Tilburg, Midden in de winternacht. bew F. v. Tilburg, Nu gaan de bloemen nog dood. Bew F. v. Tilburg, Als de grote dag des Heeren is gekomen. F. v. Tilburg, Onze Vader die in de hemelen zijt. Op hoes: Sonorfix N.Z.V. 1 Op LP label: 7004 a (kant 1) 7004 b (kant 2) NZV 101 1967 of eerder. EP? [30 cm.]. Verenigde Koren uit Kampen o.l.v. Piet Zwart JZN. m.m.v. Willem Hendrik Zwart (orgel) Uitgevoerd o.a. Wandel maar stillekens achter Hem aan. Zouden wij ook eenmaal komen? De storm. Prijs de Heer met blijde galmen. U nabij. Heer tot U richt ik mijn bede. Daal in de harten Geest des Heeren. O denk aan het huis bij den Heer. Breng mij d'aloude tijding. Bijna bewogen. Tel Uw zegeningen. Ik wil zingen van mijn Heiland [“Bestel no. 83”] 1967? LP. Com nu met sangh. Uitgevoerd door de Chr. Koorver. Com nu met Sangh Bussum o.l.v. D. d. Jong, W. Wansink bariton, D. d. Jong tenor, W.H. Zwart orgel. Uitgevoerd: Trad / bew J. d. Jong, Kom nu met zang. Boh. Broeders 1549 / Trad, Looft God getroost met zingen. I. Watts bew Ned. tekst ds. Smilde, Schepper en Koning. Orgelsolo W.H. Zwart: W.H. Zwart, O God die droeg ons voorgeslacht. Mendelssohn / trad, Deines Kinds Gebet erhöre. R. Ellioth, Praise we the Lord. J.S. Bach / trad, Zion hört die wächter singen. P. v. Brachel 1623 / trad, Komt laat ons prijzen in ons lied. J. Petzold, U Schepper looft Uw wereld. Trad, Gezang 93 Ere zij aan God den Vader. Orgelsolo W.H. Zwart, Onbekend / Niet genoemd. G. Rathbone, Rejoice the Lord always. Trad, Psalm 150 Looft God alom. BMG150: 1968 maart of eerder. LP. M-koor ASAF Dedemsvaart o.l.v. J. Zwanepol m.m.v. W.H. Zwart orgel (1968WHZ: 1968NCRVgids13) 1968 zaterdag 26 oktober. Plaatopname samenzang 18 koren o.l.v. S. Triemstra m.m.v. W.H. Zwart (orgel) & Jaap Koops (trompet) Drachten, Gereformeerde Noorderkerk 197. LP. Passie en Pasen. Medewerkende: Chr. Gem. Koor De Lofstem te Boven Hardinxveld o.l.v. F. v. Tilburg, W.H. Zwart orgel. Glorieklank SO6601 197. LP. Er komen stromen van zegen. 24 bekende geestelijke liederen door het Chr. Urker visserskoor Crescendo o.l.v. M. Kramer, W.H. Zwart orgel. Philips H72BG214 1970 of eerder. LP. Kerkconcert gegeven door Chr. Urker Visserskoor “Crescendo” (1) o.l.v. M. Kramer & de Chr. Koor- en oratoriumver. “Hosanna” (2) te Bunschoten Spakenburg o.l.v. A. Krelage. W.H. Zwart orgelsolo en begeleiding. Kampen, Bovenkerk. Uitgevoerd: (& SZ) Psalm 68. (2): D. Perez, Tenebrae Factae Sunt. Orgelsolo: G. Muffat, Toccata. (1): Ch.H. Parry / Ch. Wesley / Ds. H. Hasper / bew. H. Pijlman, Gij Dienaars van Hem. (2): Fr. Schubert, Zum Sanctus. (2): H.F. Müller, Christus ist auferstanden. (1): M. Kramer, Psalm 24. Orgelsolo: D. Buxtehude, Ach Herr mich arme Sünder. (2): J.S. Bach, Wachet auf. (2): C. Saint Saëns, Tollite Hostias. (1 & 2): E. Gebhardt / W. Evertse, Ambrosiaans Lofgezang. 1972 of eerder. LP. Stille nacht. Gezongen door de Kamper Steurtjes o.l.v. Chris Maas m.m.v. W.H. Zwart orgel & Frank Minderaa hobo d’amore. Uitgevoerd: Nu zijt wellekome. Stille nacht. Komt verwondert. Het was een maged uitverkoren. Midden in de winternacht. Zeg eens herders. Ere zij God. Engelkens door ’t luchtruim zweven. De herdertjes lagen bij nachte. Herders laat uw bokjes. Geen wiegje als rustplaats. Hoe leidt dit Kindeke hier in de kou. Nu daagt het in het oosten. Uit hogen hemel daalt Hij neer. Eeuwen geleden. Uitgave Rutogram (Den Haag) Iris records 15054 1972 of eerder. LP. Westlandse koren o.l.v. K. Edelenbos m.m.v. J. Pranger bariton, W.H. Zwart orgel. Delft, Oude Kerk. Uitgevoerd: God U loven wij. Schotse Hymne / bew W.H. Zwart, Gouden harpen ruisen. Arr. W.H. Zwart, Gezang 174 Vaste rots van mijn behoud. J.N. Sweney, De zon schijnt in mijn ziel. Negro Spiritual / arr. K. Edelenbos, Glory Hallelujah. T.A. Arne, Geprezen zij de Heer. J. Wit / arr. K. Edelenbos, Door de wereld gaat een woord. Arr W.H. Zwart, Van U wil ik zingen. Orgelsolo W.H. Zwart, A. Guilmant, Melodie. G.F. Handel / arr. K. Edelenbos, U zij de glorie. Arr. W.H. Zwart, Psalm 146 Prijs den Heer. Alpha 710917 1973 LP. Ja overal is God. Chr. M-koor Meppel o.l.v. J. Zwanepol (1), Meisjeskoor Herv. Mavo Meppel o.l.v. J. Matser (2), W.H. Zwart orgel (Hasselt, Gr. Kerk). Uitgevoerd: (1): C. d. Pauw / Sturm / A. v/d Berg / bew K.J. Mulder, Gezang 143 Op bergen en in dalen. (2): K.G. Withuys / J.G. Bastiaans / bew J. Matser, Gezang 103 Behoed Uw kerk. (Allen): bew J. Zwanepol, Het betwiste Jeruzalem. (1): H.R. Palmer / bew J. Zwanepol, De storm. (2): D.P. / bew J. Matser, I’m a-rollin’. (Allen): D.P. / bew J. Zwanepol, That old time religion. (Allen): D mel / J.J. Thompson / bew J. Zwanepol, God roept ons broeders tot de daad. (1): A.C. Revyl / Morris / bew J. Zwanepol, Nader nog nader. (2): W.A. Mozart / bew J. Matser, Liebes Mädchen hör mir zu. (Allen): D.P. / bew J. Matser, Abend wird es weder. (2): Hessisches volkslied / J. Brahms / D Volkslieder / bew J. Matser, Mein Mädel hat einen Rosenmund. (1): M. Pierre / bew J. Zwanepol, Psalm 146 Prijs de Heer. (1): D.P. / bew J. Zwanepol, Peter on the sea. Mirasound SGLP6041 1974 of eerder. LP. Nimmer alleen. Urker Vissersvrouwenkoor Laus Deo o.l.v. J. Zwanepol, W.H. Zwart orgel. Uitgevoerd o.a. Nimmer alleen. Ik zing een nieuw lied. De heilige stad. De eeuwige weg. Vreugde vreugde louter vreugde. Geprezen zij de Heer. E.v.a. SGLP6022 (hoes SGLP89651 & SGLP16902/03) 1974 LP. Gij dienaars van Hem. KERKCONCERT door Chr. Koor- en Oratorium Ver. Hosanna (Bunschoten/Spakenburg) o.l.v. Anton Krelage & Chr. Urker visserskoor Crescendo (Urk) o.l.v. Meindert Kramer m.m.v. W.H. Zwart (orgel) & Frans v/d Heide Kees Doets (trompet) Kampen, Bovenkerk. Uitgevoerd o.a. (SZ) Psalm 68: 10. (K): Tenebrae Factae Sunt. (O): Toccata. (K): Gij Dienaars van Hem. Zum Sanctus. Christus ist auferstanden. Psalm 124 (Bew. M. Kramer) (O): Koraalvoorspel (K): Tollite Hostias. Ambrosiaans Lofgezang. Op Mirasound SGLP89651: Gij dienaars van Hem. Op LP label: 110759Y 1978 of eerder. LP. Westlandse koren o.l.v. K. Edelenbos, W.H. Zwart orgel. Delft, Waalse Kerk. Uitgevoerd (overgenomen van LP label): JdH 555 / bew K. Edelenbos, Geprezen zij des Heilands naam. J.S. Irvine / bew K. Edelenbos, Mijn Herder is de Here God. Orgelsolo W.H. Zwart W.H. Zwart, Gezang 201 Als God mijn God maar voor mij is. K. Edelenbos / W.H. Zwart, Looft zij den Heer de almachtige Koning. J.S. Bach / K. Edelenbos, Nu triomfeert des Vaders Zoon. J. Hughes / K. Edelenbos, Wees mijn Leidsman. J.S. Bach, Jezus is ons licht en leven. Bew W.H. Zwart, Daal bij het huiswaarts gaan Uw zegen. M. Haydn / K. Edelenbos, Gij dienaars van Hem. M. Haydn / K. Edelenbos, Beveel gerust uw wegen. G.C. Strattner / K. Edelenbos, Heer wij staan nu hand in hand. L. v. Beethoven / W.H. Zwart, Die himmel rühmen. Paviljoen 701016 Later uitgekomen als De Bazuin 8603 op LP label: 6802632 (Rec: 1978 vrijdag 28 juli) 1978 LP. De Rijnstreek zingt. Geref. Evang. Koor Bodegraven, Geref. Kerkkoor Woerden & Kerkkoor Zwammerdam o.l.v. Carl Chr. Schulz, W.H. Zwart orgel (Utrecht, Pieterskerk). Uitgevoerd: J. Eller / harm H. Boelee, Bezingt de macht van Jezus’ naam. R. Lowry / bew H. d. Wolff, Zouden wij ook eenmaal komen. C.C. Schulz / D. Engelage, Geestdrift. G.F. Handel / Ned. tekst E.H. Smallegange / arr R. Allen, Avondverkwikking. Bew E.E. Lischke, Zijn naam zal zijn Jezus. L. v/d Leeden, Onze Vader. F. Mendelssohn, bew P. Kiel jr., Aus tiefer noth schrei ich zu Dir. M. Cherubini / arr J. Phono, Veni Jesu. Bew J. Zwart, Psalm 23. Mirasound SGLP6139 1978 LP. Groot is Uw trouw. Chr. Gem. koor Vox Humana Oldebroek o.l.v. J. Zwanepol m.m.v. L. Torn trompet, R. Jonker sopraan, W.H. Zwart, orgel. Hasselt, Gr. Kerk. Uitgevoerd: W.M. Runyan / T.O. Chisholm, Groot is Uw trouw. W. Croft / bew J. Zwanepol, O God die droeg ons voorgeslacht. E.O. Excell, Tel uw zegeningen. Trad / bew A. Swiers, Daar ruist langs de wolken. Am. Mel. / Ned. tekst J. Vanderhoven, Aan de kristallen waat’ren. L. v/d Leeden, Aan de hand van Jezus wil ik wand’len. O. Skillings / Ned. tekst J. Penders, Heet wij loven Uw majesteit. Bew F. Pijlman, Klem vast aan de rots. J. Darwall / Ned. tekst B. Smilde, Gij eng’len die omhoog staat voor de troon van God. (sopraansolo): Trad. U kan ik niet missen. A. Pronk, Heet ik kom met al mijn noden. H.F. Hemy / Ned. tekst B. Smilde, Geloof hoop en liefde. Mirasound SGLP6141 1980 LP. Werken van Hem. Chr. M-koor Assen o.l.v. A. Roodbergen m.m.v. R. Heemskerk alt (1), J. d. Vries bas-bariton (2), Trio Lyrique (3), W.H. Zwart orgel. Hasselt, Gr. Kerk. Uitgevoerd: Ned. tekst B. Veltman / arr. m-koor K.J. Mulder, Werken van Hem. Bew A. Roodbergen, Naar de hemel. Hymne uit Finlandia / J. Sibelius op 26 nr 27 / bew A. Roodbergen, De stem van God. (3): W.A. Mozart, Menuet II uit Divertimenti für 2 Klarinetten und Fagott. (1): P. Stolk / mevr. G. Le Grand Wiersma, Gebed voor mijn kinderen. Ch. Gregor / J.E. v/d Waals / bew A. Roodbergen, Zegen hen algoede. Bew K.J. Mulder, Gebed des Heeren. Bew m-koor K.J. Mulder, Psalm 146. Bew A. Roodbergen, Stad van goud. Bew J. Zwanepol, ’t Zij vreugde mijn deel is. (3): W.A. Mozart, Menuet I uit Divertimenti für 2 Klarinetten und Fagott. Trad, Stromen van zegen. Bew A. Roodbergen, De Heer is mijn Herder. Mirasound SGLP6195 1980 LP. Mijn Vader dank U wel. Chr. Gem. Zangver. Hoop op Zegen Wierden o.l.v. K. Riemens m.m.v. Jeugdkoor o.l.v. J. Hendriks, W.H. Zwart orgel. Uitgevoerd: JdH, Kroon Hem met gouden kroon. L.T.A. v/d Leeden, Machtige Heiland. Onbekend / Niet genoemd, Mijn Vader dank U wel. D. Bortnianski / tekst G. Tersteegen, Ich bete an die Macht der Liebe. Uit 119 Gezangen, Zegen ons Algoed. Gezang 179 Rust mijn ziel. H.F. Hemy / tekst B. Smilde, Geloof hoop en liefde. C. Kreutzer, Herders zondagslied. B. Mooibroek, De Hemelstad. J. Mountain, Hoor naar Jezus’ rede. R. Lowry, Zouden wij ook eenmaal komen. C.W. v. Gluck, Hoch tut euch auf. LdK 392 Blijf mij nabij. Tekst K.M. d. Bruin / bew K. Riemens, Jeruzalem. A. Pronk, Eens zal op de grote morgen. STB220179 1980 LP. De dageraad breekt aan. Sexbierum Chr. M-koor Laus Deo o.l.v. S. Hoekstra m.m.v. J. Slagter sopraan, S. Agema tenor & W.H. Zwart orgel (Bolsward, Martinikerk). Uitgevoerd: bew M. Egberts, Gouden harpen ruisen. R. Lowry / bew S. Hoekstra, Elk uur elk ogenblik. L. Bourgeois / arr S. Hoekstra, Ik hef tot U die in de Hemel zit. Bew J. Nauta, Verlangen. P.D. Huet / bew J. Nauta, God enkel licht. H. Boelee, Straf mij in Uw gramschap niet. Bew J. v/d Waart, Vaste rots van mijn behoud. M.L. Mc. Phail / bew M.W. Kramer, Psalm 150. P.P. Bilhorn / JdH, Heiland Gij bracht eens verlossing voor mij. F. Abt, Boven de sterren. Belmond hymne / A.C.G. Moule / JdH / bew S. Hoekstra, O morgenster. D. Owen / Diëgo / bew S. Hoekstra, Straks komt de nacht. Mirasound SGLP6191 1980 LP. Viktoria Spans zingt romantische melodieën m.m.v. H. Broekman piano / clavecimbel, W.H. Zwart orgel, H. Delis clarinet, J. d. Wit / D. Visser fluit, A. Lascae 1e viool, L. Veelo 2e viool, A. Sparrow altviool, L. Blok cello, L. Kortekaas contrabas, muzikaal concept: J. Penders. Uitgevoerd: E. Grieg / Anderson, Ich liebe dich. C. Bohm, Still wie die Nacht. Fr. Schubert / Uhland, Frühlingsglaube. Fr. Schuber / Rükert, Du bist die Ruh. Fr. Schubert / Goethe, Heidenröslein. R. Schumann / Heine, Du bist wie eine Blume. J.S. Bach, O Jesulein süss. J.S. Bach / C. Gounod, Ave Maria. G.F. Handel, Uit Dettinger Te Deum: Dignare. Fr. Schubert / Lappe, Im Abendrot. F. Mendelssohn, Horch der Abendglocke Ton. G. Giordani, Caro mio ben. CBS71106 1981 LP. de Verenigde Christelijk Koren (Chr. Gem. Koor Jeruzalem (Amsterdam), Geref. Kerkkoor (Woerden), Geref. Evang. Koor (Bodegraven), Chr. Regionaal M-koor Deo Datus (IJsselstein)) van Carel Chr. Schulz. W.H. Zwart orgel. Uitgevoerd: D. Bortniansky / comp C.C. Schulz 1979, U bid ik aan o macht der liefde. W.J. Kirck Patrick [=Kirkpatrick] / W. Fisher / bew P. Stolk, Uw Naam O Jezus zij al d’eer. Orgelsolo C.C. Schulz (Zwolle, Gr. Kerk): Ruis o Godsstroom der genade. J.S. Bach / J.F. Zihn, Gott lebet noch. I.D. Sankey, De Heer is mijn Licht. M-Koor: bew J. v/d Waart, Grote God wij loven U. J. Sibelius, Ik bouw op U. M-Koor: J. Crüger / bew C.C. Schultz, Dankt dankt nu allen God. Orgelsolo J.J. Schultz (Zwolle Gr. Kerk): Heer ik geef m’ aan U volkomen. M-Koor: F. Schubert, Heilig heilig ist der Herr (Sanctus). J. Haydn / W.J.J., U Heer zij dank (Danklied). Cantilena AG2017 1981 LP. Geestelijke liederen vroeger en nu. Aerde Kuiper (bas-bariton) & W.H. Zwart. Bolsward, Martinikerk. Uitgevoerd: H. Swarth / arr W.H. Zwart, Gezang 149 Grote God wij loven U. J.G. Bastiaans / J. d. Liefde / arr W.H. Zwart, Gezang 148 Van U zijn alle dingen. P.L. v. Kasteele / arr W.H. Zwart, Gezang 179 Rust mijn ziel uw God is Koning. W.H. Monk / H.P. Schim v/d Loeff / arr W.H. Zwart, Gezang 282 Blijf bij mij Heer. C.F. v. Raesfelt v. Sytzama [= Sytzema?] / arr W.H. Zwart, Gezang 73 Wij knielen voor Uw zetel neer. J.G. Bastiaans / J.J.L. t. Kate / arr W.H. Zwart, Gezang 184 De Heer is mijn Herder. C.C. Scholefield [= Schoneveld?] / J. v/d Waals / arr W.H. Zwart, Gezang 281 De dag door Uwe gunst ontvangen. A. d. Besten / arr W.H. Zwart, LvK Gezang 2 Alles wat adem heeft. H. Oosterhuis / arr W.H. Zwart, LvK Gezang 62 Wie oren om te horen heeft. W. Vogel / W. Bernard / arr W.H. Zwart, LvK Gezang 301 Wij moeten Goden zingen. J. Schop / J. Wit / arr W.H. Zwart, LvK Gezang 481 O grote God die liefde zijt. J.W. Scholte Nordholt / arr W.H. Zwart, LvK 280 Rechter in het licht verheven. T. Naastepad / arr W.H. Zwart, LvK 300 Eens als de bazuinen klinken. Dureco TD149068 1981 LP. Janneke Slagter zingt. In mijn hart daar zingt een melodie. W.H. Zwart orgel. Bolsward, Martinikerk. Uitgevoerd (alles bew / arr W.H. Zwart): In mijn hart daar zingt een melodie. Gouden harpen ruisen. L. v/d Leeden, Onze Vader. Daar boven juicht een grote schaar. M.A. Alt, De doorboorde hand. C.M. Alexander, Nader noch nader. A.A. Alt, Ik wandel in het licht met Jezus. J. Goss, Prijs mijn ziel den Hemelkoning. Bew B. v. Stempvoort, Als de Heiland zal verschijnen. Welk een vriend is onze Jezus. C.M. Alexander, Ik wil zingen van mijn Heiland. L. v/d Leeden, Vader ‘k wil U danken. M.A. Alt, Jezus gaat heden voorbij. In mijn hart daar zingt een melodie. Dureco TD149082 1982 LP. Dank Heiland dank. Janneke Slagter zang &, W.H. Zwart orgel. Hasselt, Gr. Kerk. Uitgevoerd: J.C. v/d Leek / bew W.H. Zwart, Hoe groot zijt Gij. H.K. Breidenstein / bew W.H. Zwart, Als ik Hem maar kenne. L. v/d Leeden / bew W.H. Zwart, Belijdenis. W.H. Zwart orgelsolo: Kom tot uw Heiland. J.B. Dykes / K.M. d. Bruin / bew W.H. Zwart, Heer wij komen voor Uw troon. J.B. Dykes / J. v/d Waals / bew W.H. Zwart, Leid vriendelijk licht. Bew W.H. Zwart, De dag door Uwe gunst ontvangen. L. v/d Leeden, Aan de hand van Jezus wil ik wand’len. Bew W.H. Zwart, Dat ons loflied vrolijk rijze. H.W. d. Wolff / N. v. Kol, Achter Hem aan. W.H. Zwart orgelsolo: Gouden harpen ruisen. Bew W.H. Zwart, Jezus mijn Heiland. G. Strootman / J. v. Ommoord, Dank Heiland dank. Bew W.H. Zwart, Daal bij ’t huiswaarts gaan Uw zegen. Dureco TD149092 1982 5 juni. LP. O Herder Israëls neem ter ore. Chr. Gem. Koor Cantate Deo Hilversum o.l.v. J. Propitius, W.H. Zwart orgel. Uitgevoerd: bew J. Propitius, Psalm 21. Bew P. Stolk / arr J. Propitius, Blijf bij mij Heer. J.S. Bach, Jesus bleibet meine Freude (uit Cantate 147). S. Dickson / P.J. O’Reilly, Thanks be to God. D. Bortniansky, O Herder Israëls. J.W. Peterson / G. Groot – Walstra, Lof aan de Heer. Bew W.H. Zwart, Op bergen en in dalen. M. Telnekes, Praise the Lord. J.S. Bach, Jezus neemt de zondaars aan. J.S. Bach, Lob und Preis dem Herrn. G. Jellesma, Psalm 116. Mirasound SGLP6217 1982 LP Dubbel. U zij de glorie. Duizend stemmen zingen voor paardrijden gehandicapten. Gezamenlijke koren (1) (Int. Gem. Koor Vriezenveen (2) (dir J. Dijkstra), Chr. Geref. Evang. Koor Soli deo Gloria Almelo (3) (dir H. Blaak), Chr. Gem. Koor Soli Deo Gloria Daarle (4) (dir Joh Heersmink), Chr. Gem. Koor Looft den Heer Notter (5) (dir B. Brink), Chr. Gem. Zangver. Looft den Heer Enter (6) (dir J. Plomp, H. Oosterveen a.i.), Herv. Zangkoor Den Ham (7) (dir B. t. Borg), Chr. Gem. Zangver. God is mijn lied Sibculo (8) (dir H. Olthof), Chr. Gem. Zangver. Looft den Heer Den Ham (9) (dir J. Littooy), Chr. Gem. Zangver. Looft den Heer Hellendoorn (10) (dir G.J. Lucas), Chr. Gem. Zangver. Hoop op zegen Wierden (11) (dir K. Riemens), Ned. Herv. Kerkkoor Rijssen (12) (dir K. Riemens), Geref. Kerkkoor Rijssen (13) (dir A. Nawijn)) o.l.v. Koos Riemens, W.H. Zwart orgel. Almelo, Gr. Kerk. Uitgevoerd (1): G.F. Handel / bew J. Vermulst, U zij de glorie. (12): C.M. Alexander, Er komen stromen van zegen. (3): G. Jellesma, Psalm 8. (2): G. Rathbone, Rejoice in the Lord alway. (9) A.R. Reinagle / H. Hasper, In Christus is geen oost en west. (1): J.S. Irvine / B. Smilde, Mijn Herder is de Here God. (1): I. Watts / B. Smilde, Schepper en God. (6): P. Hellendaal, Psalm111. (9): J. Zwart, Psalm 23. (4): trad, Getrouwe Heer. (11): M.L. Mc. Phail, Psalm 150. (1): W. Shrubsole / H. Hasper, Zingt nu de macht van Jezus naam. (1): T.A. Arne / J. v. Ingen Schenau, Geprezen zij de Heer. (8): J. Broer, Jubilate Deo. (6): trad, Bede. (12): bew K. Riemens, Psalm 116. (2): trad, Neem mij gevangen Heer. (1): E. Gebhardt / E. Ruh, Ambrosiaans lofgezang. (1): H.F. Hemy / B. Smilde, Geloof hoop en liefde. (5): bew B. Brink, Gezang 122 Voor alle heil’gen rustend na hun werk. (7): Ch. Palmer / bew J. Evertse, Psalm 126. (4): H.D. Clarke, Kom in mijn hart. (10): bew S. v. Marion, Stilte over alle landen. (1): A. Pronk, Eens zal op de grote morgen. Mirasound SP350/351 1983 LP (& CD?). Een teken van liefde. J. Slagter zang, H. Kapaan, hobo, L. v/d Leeden piano & W.H. Zwart orgel. Den Haag, Evangelisch Lutherse Kerk. TD149117 1983 LP. ’t Land van gouden stromen. Chr. Gem. Zangver. Terra Nova Lelystad o.l.v. H. Leendertse m.m.v. J.J. Hunze bas-bariton, H. Riphagen piano & W.H. Zwart. Elburg, Gr. Kerk. Uitgevoerd: J. Zundel / J. v/d Waals / bew J. Kwakkel, Wat de toekomst brengen moge. A.C.G. Moule / JdH, Gij biedt Heer Jezus rust mij aan. H. Simeone / E. Farjeon / C. Stevens, Morning has broken. M. Cherubini / arr J. Phono, Veni Jesu. S.S. Wesley / H. v/d Laan, Lead me Lord (uit Praise the Lord o my soul). C. Saint Saëns, Tollite hostias. L. v/d Leeden / arr H. Leendertse, ’t Land van gouden stromen. A.L. Webber / C. Groot / bew H. Leendertsen, Heer machtig U loof ik (naar Psalm 8, uit Jesus Christ Superstar). A. Pronk, Jeruzalem jeruzalem. J. Lee, The Lord’s prayer. T. Atkinson, Come unto me. G.F. Handel, Halleluja (uit The Messiah). Mirasound SGLP206228 1983 LP. Kerstfeest met Janneke Slagter, Willem Hendrik Zwart orgel. Uitgevoerd: (alles bew W.H. Zwart), Nu zijt wellekome. Midden in de winternacht. Slaap zacht. Engelkens door ’t luchtruim zweven. Op een nacht in Bethlehem. Stille nacht. O kindeke klein. Er is een kindeke geboren op aard’. Hoor de eng’len zingen d’eer. Lang geleden in Efratha’s velden. In Bethlehems stal. Machtige Heiland. Vol van pracht. Dureco TD149123 1985 LP. Dat ons loflied vrolijk rijze. Chr. Gem. Zangver. Looft den Heer Notter o.l.v. J.Q. Zwart m.m.v. W.H. Zwart orgel. Hasselt, Gr. Kerk. Uitgevoerd: H. ten Hove / J. v. Oosten, Dat ons loflied vrolijk rijze. J. Zwart, Psalm 23. J. v/d Driest, ‘k Heb geloofd en daarom zing ik. Chr.W. v. Gluck / W. v. Galen, Psalm 24. W.M. Runyan / Th.O. Chisholm, Groot is Uw trouw. H. d. Wolf, Ode. A. Strijbos / W.H. Zwart, Zingt een danklied tot den Heer. W.H. Zwart, Vaste rots van mijn behoud. W.H. Zwart, Gouden harpen ruisen. J. Rosemuller / P. Eilander, Straf mij in Uw gramschap niet. J. Mountain / J. v/d Driest, Hoor naar Jezus rede. J.W. Peterson / G. Groot – Walstra, Lof aan de Heer. JQZLP1007 1986 LP. 4 oktober. LP. Gij ganse aarde juicht den Heere. Chr. Kinderkoor "Mattanja" en Chr. Jongerenkoor "Gedalja" o.l.v. W. Magré. W.H. Zwart orgel, L. v.d. Leeden piano. Hasselt, Gr. Kerk. Uitgevoerd: J.W. Peterson / B. Veltman, Zeg het aan al die mensen. N. Shemer / bew W. Magré, Jerusalem. Trad, Eenmaal mochten de kinderen. C. Floria, He’s the Light. C.A.E. Groot, Heer machtige God ik loof U. Trad, Daar boven juicht een grote schaar. G. Brëas / K.M. d. Bruin, Voor ieder land. M. Magne / bew H. Boelee, Zingt met vreugde voor God uw Heer. H. Lieberton, Abba Vader. H. Govers / P. Stolk, Jezus is de ware wijnstok. E. en R. Zuiderveld, Onze Vader. B. Tewson / A. Kuiper, Een stil moment. N. v. Essen / Ch. Groot, Dank U Vader. Israëlisch melodie / J. Wit / M. Boekel, Door de wereld gaat een woord. JQZLP1019 (Aan: 1986 vrijdag 25 april bij Oosterwolde Chr. Kinderkoor Mattanja) 1987 LP 25 mei / 25 & 27 juni. "Samen in de naam van Jezus." Ned. Herv. Kerkkoor Rafidim o.l.v. Herman Witter m.m.v. Chris Hengeveld (orgel), Gert Hengeveld en Margrieta Labots (trompet) en Jan Broekhuis (piano) & meisjeskoor Shalom Elburg o.l.v. W. Magré m.m.v. Herman Riphagen (piano) en W.H. Zwart orgel. Elburg, Grote Kerk. JQZLP1028 1988 LP. "Kinderen van een Vader". Kinderkoren "de Lenteklokjes" Oostendorp, "de Krekeltjes" Doornspijk & "Mattanja" Ooster Wolde o.l.v. W. Magré. W.H. Zwart orgel. Elburg, Gr. Kerk. JQZLP1031 1989 LP. Jongerenkoor Reflector o.l.v. Wim Magré m.m.v. W.H. Zwart (orgel) & Everhard Zwart (vleugel) Hasselt, Grote Kerk 1990 CD. MC. 'Ik roem in God'. Gezamenlijke koren (Deo Cantemus (Doornspijk) de Hoeksteen (Nunspeet) Maranatha (Ermelo) Kinderkoren uit Urk, Doornspijk, Oostendorp en Heerde, Shalom (Elburg) & Reflector (Nunspeet)) o.l.v. W. Magré m.m.v. W.H. Zwart & Everhard Zwart (orgel) Elburg, Grote Kerk. JQZCD
Willem Hendrik Zwart  1925-1997
Discografie koorbegeleider