Op deze pagina worden utsluitend live-video’s weergeven die afkomstig zijn uit het WHZ-archief en op You- Tube zijn geplaatst. Sommige opnames zijn gemaakt door professionals en omroepen, andere door amateurs. Veel opnames zijn een halve eeuw geleden gemaakt, soms laat de beeld- en geluidskwaliteit (veel) te wensen over, echter de vastgelegde beelden willen wij u niet onthouden. s
Willem Hendrik Zwart  1925-1997
Live video