'Na de kerkrestauratie werd het orgel herplaatst en in de kerk gerestaureerd. Die restauratie heeft nog wel een tijdje stilgelegen in verband met het 'vijfde werk'. Er was prachtig oud pijpwerk in de loop der tijd geplaatst in dit orgel, en het was zonde om dat verloren te laten gaan. We hebben toen kunnen besluiten dat als een 'vijfde werk', een 'tweede bovenwerk' te plaatsen op een lade tussen het hoofd- en het bovenwerk. Het is bespeelbaar gemaakt vanaf het derde klavier. Ja, sinds het orgel helemaal klaar is, is het ook een van de beroemste orgels van Nederland. Ook buitenlanders kennen het Bovenkerk- orgel maar al te goed. Het trekt, en ik zet me daar graag voor in.' Het Hinsz-orgel in de Bovenkerk is van ongekende schoonheid. Staande op een orgelgalerij, die geschraagd wordt door korintische zuilen, maakt dit waardevolle instrument een overweldigende indruk op iedereen die het aanschouwd. De laatste grote restauratie, welke in 1975 werd voltooid, werd uitgevoerd door de in Leeuwarden gevestigde firma Bakker & Timmenga. Willem Hendrik Zwart heeft een grote rol gespeeld in het restauratieproces. Naast hem traden tevens Feike Asma en de orgeldeskundige Dr. M.A. Vente op als adviseur. Een kernvraag was welke dispositie als uitgangspunt genomen moest worden: die van 1790, of die van voor 1866. Uiteindelijk koos men voor een oplossing waarbij het mogelijk is gebleken acht registers van omstreeks 1825 te handhaven. Willem Hendrik Zwart bezorgde het Hinsz-orgel na de restauratie internationale faam. Zwart en W.D. van der Kleij vervaardigden een boekwerk met als titel 'Kamper Orgels & Organisten'. In dit boek wordt het Bovenkerkorgel zeer uitvoerig beschreven. KAMPEN- Orfoka, ofwel het orgelfonds Kampen, dat zich zeer beijvert gelden bijeen te brengen voor de restauratie van het Bovenkerkorgel, bestaat dezer dagen tien jaar, hetgeen ten huize van de heer W.H. Zwart met een aantal medewerkers wordt herdacht. Zwart, die tien jaar geleden het orgelfonds stichtte is reconvalescent, zodat voor het tienjarig jubileum geen feestelijkheden werden georganiseerd. Overigens bereikte ons wel het verheugende bericht, dat hij j.l. zondag in de ochtenddienst, het bovenkerkorgel wederom heeft bespeeld. Een sterke stimulans -en dat mocht wel, want die eerste orgelconcerten werden bar slecht bezocht- leverde het Hervormd Kerkkoor, waarvan de heer W.H. Zwart dirigent geworden was. Onder meer door het uitgeven van grammofoonplaten, waarop het koor zong en de heer G. Grinhuis (leerling van W.H. Zwart) speelde, begon 'Orfoka' meer bekendheid en meer inkomsten te krijgen. Er volgden meer grammofoonplaten en acties met kalenders en lepeltjes. Ook het concertbezoek nam toe. Aan het einde van de tweede serie concerteerden vier broers Zwart en trokken daarmee landelijke publiciteit aan. In de derde concertserie speelde zelfs het Bovenkerkorgel zijn rol mee, zij het nog met slechts een manuaal en aangehangen pedaal. Toen kwamen ook de zaterdagmiddag-bespelingen voor belangstellenden, die de Bovenkerk kwamen bezichtigen. En de ontwikkeling gaat door. Al is de orgelrestauratie nog niet voltooid, toch staan via de Orfoka te organiseren concerten door George Stam, Simon C. Jansen en Dirk Jansz. Zwart voor het komende zomerseizoen op het programma. Uit een Kamper krant, voorjaar 1974
Willem Hendrik Zwart  1925-1997
Hinszorgel Bovenkerk