Orgelsolo SP / LP / CD (0000) LP. "Orgelplaat" P. Zwart & W.H. Zwart. Gouda, St. Janskerk. (Volgens catalogus bij RJ1) / Willem Hendrik Zwart (1) & Piet Zwart Jzn. (2) spelen eigen composities op het orgel van de St. Janskerk te Gouda. (0000) LP. Willem Hendrik Zwart bespeelt het Heyligers-orgel. Uitgevoerd: J. Zwart, Dankt dankt. J. Zwart, Gelukkig is het land. W. Mudde, Waer dat men sich al keert of wend. J. Zwart, Komt nu met zang. J.S. Bach, Herzlich tut mich verlangen. J.S. Bach, Alle menschen mussen sterben. L. Boëllmann, Suite Gothique introduction choral menuet gothique prière a Notre dame toccata. Heyligers SP279. Op label LP: Miragram SP279 & 6814170 (0000) SP. Amersfoort zingt o.l.v. Jaap Zwart, W.H. Zwart orgel. Amersfoort, Joriskerk. Uitgevoerd: Onbekend / Niet genoemd, JdH 210 Kom tot uw Heiland. Onbekend / Niet genoemd, Gezang 112 Eén naam is onze hope. Onbekend / Niet genoemd, Gezang 173 Alle roem. Onbekend / Niet genoemd, Psalm 105. 1947 LP. W.H. Zwart, opname voor "Het Klankarchief" 1957 "Stereofonische opname" W.H. Zwart. Acoustica (Zweden) 1971 of eerder. LP. Willem Hendrik Zwart speelt op het orgel van de Bovenkerk te Kampen. Uitgevoerd: M. Pierre / bew J. Zwart, Psalm 146. J. Zwart, Gebed des Heeren. C. d. Pauw / C. Sturm / A. v/d Berg / arr W.H. Zwart, Gezang 143 Op bergen en in dalen. P.D. Huet / C.F. Schubert / A. v/d Berg / arr J. Zwart, God enkel licht. W.H. Monk / H.F. Lyte / arr J. Zwart, Blijf bij mij Heer. M. Pierre / arr J. Zwart, Psalm 75. J.G. Walther, Concerto del Sigr. Megck in b, LV 133. G.F. Handel, Concert in Bes opus 4 nr. 6. CCA 800046 1971 of eerder. LP. Willem Hendrik Zwart speelt voor het orgelfonds van de Nieuwe Kerk te Scheveningen. [op het orgel van de] Waalse Kerk te Delft. Uitgevoerd: J. Zwart, Een vaste burgt (kleine fantasie). Reger, Ach bleib mit Deiner g'nade. J.S. Bach, Ich ruf zu Dir. N.J. Lemmens, Fanfare. F. Asma, Gebed des Heeren. W.H. Zwart, Gezang 201 Als God mijn God maar voor mij is. W.H. Zwart, JdH 210. G.F. Händel, Concerto 7 allegro. J.S. Bach, Herzlich tut mich verlangen. J.S. Bach, Fuga gique g dur. W. Mudde, Wat Goed doet. W.H. Zwart, Psalm 103. 1971 LP. Jan Zwart 1877 - 1937 Klankbeeld van zijn leven als: organist, dirigent, historicus, Christen-kunstenaar. W.H. Zwart orgel ((1): Delft, Oude Kerk (2): Kampen, Bovenkerk); Ned. Herv. Kerk- & Meisjeskoor Kampen, Strijkorkest Kampen Zwolle, o.l.v. W.H. Zwart, P. Zwart orgel; Mevr. v. Niers spreekster. Uitgevoerd: (1): J. Zwart, Psalm 84. (2): G.B. v. Krieken, Eroica (fragment). (2): J. Zwart, Dankt dankt (fragment). (2): J. Zwart, Psalm 72 (fragment). (1): J. Zwart, Gebed des Heeren (fragment). (Koren): J. Zwart, Gods woord houd stand. J. Zwart, Alle roem kleine fantasie (fragment). (1): J. Zwart, Ga niet alleen (fragment). (1): J. Zwart, Wilhelmus (fragment). (1): J. Zwart, Een vaste burg (fragment). (1): J. Zwart, Psalm 91. (1): J. Zwart, Psalm 84. Alpha 710713 1972 LP. Orgelklanken uit Gouda. Willem Hendrik Zwart bespeelt het orgel van de St. Janskerk te Gouda. Uitgevoerd: J. Zwart, Wilt heden. J.S. Bach, Wohl mir. W.H. Zwart, Gezang 293 O God die droeg ons voorgeslacht. G.F. Handel, Concerto 2 gavotte. J. Zwart, Alle roem. J. Zwart, O Heer die daar. J.S. Bach, Dorische toccata. J. Zwart, Rust mijn ziel. J. Zwart, Scheepje. Mirasound SGLP6029 1974 LP. Orgelklanken uit Haarlem. Willem Hendrik Zwart bespeelt het orgel in de Grote- of St. Bavo kerk te Haarlem. Uitgevoerd: W.H. Zwart, Boven de starren. J. Zwart, Psalm 84. J. Zwart, Psalm 33. J.S. Bach, Toccata fuga d moll. Onbekend, Es ist das heil uns kommen. R. Driffil, Toccata. Mirasound SGLP6042 1975 LP. Willem Hendrik Zwart bespeelt het orgel van de Bovenkerk te Kampen. Uitgevoerd: J. Zwart, Psalm 72. J. Zwart, Alle roem (kleine fantasie). J. Zwart, Psalm 20. J. Zwart, 77. Psalm 118. J.S. Bach, Dorische toccata. Vivaldi / J.S. Bach, Concerto 2 a moll deel 1 en 2. G.B. v. Krieken, Eroica. Alpha 710218 1976 LP. W.H. Zwart speelt Gewijde Orgelklanken. Opgenomen te Gouda en Kampen. Uitgevoerd: Onbekend / Niet genoemd, Alle roem. Onbekend / Niet genoemd, Grote God wij loven U. Onbekend / Niet genoemd, O God die droeg ons voorgeslacht. Onbekend / Niet genoemd, Psalm 25, Onbekend / Niet genoemd, Psalm 68. Onbekend / Niet genoemd, Psalm 75. Onbekend / Niet genoemd, Psalm 77. Onbekend / Niet genoemd, Psalm 84. Onbekend / Niet genoemd, Scheepje. Dureco TD8072 (catalogus bij 2TD22501/02) 1976 LP. Orgelklanken uit Kampen. Willem Hendrik Zwart bespeelt het gerestaureerde orgel. Uitgevoerd: W.H. Zwart, Psalm 116. J. Zwart, Psalm 103. J.S. Bach, Herzlich thut mich verlangen. J. Zwart, Ga niet alleen door 't leven. W.H. Zwart, Gezang 149 Grote God wij loven U. C. Franck, Choral 3. H. Andriessen, Premier choral. Mirasound SGLP6076 1977 LP. Jan Zwart 100 jaar 1877 - 1977. I Suite kerstfeest 1. W.H. Zwart orgel. Uitgevoerd: Ere zij God. Stille nacht. Daar ruist langs de wolken. O hoe heerlijk. Nog juicht ons toe die zaal'ge nacht. Halleluja looft den Heer. Komt allen tezamen. De herders (pastorale 1). De herdertjes lagen bij nachte (pastorale 2). Vanuit de Hemel daalde Ik neer. Vol van pracht. Daar is uit 's werelds duist're wolken. Dureco TD8081 1977 LP. Jan Zwart 100 jaar 1877 - 1977. II Passie en paschen. W.H. Zwart orgel. Diversen. Uitgevoerd: Psalm 22. O Hoofd bedekt met wonden. Ja Jezus stierf aan 't kruis geklonken. Komt knielen wij voor Jezus saam. Psalm 66. Daar juicht een toon / Christus is opgestaan. O Hoofd bedekt met wonden. Psalm 102. O Hoofd bedekt met wonden. Jezus leeft en wij met Hem / Christus is opgestaan. Morgenzang. Psalm 77. Dureco TD8082 1977 LP. Jan Zwart 100 jaar 1877 - 1977. III Vaderlandse liederen. W.H. Zwart orgel. Diversen. Uitgevoerd: Wilt heden. O Heer die daar. Gelukkig is het land. Wilhelmus. Komt nu met zang. Gebed des Heeren. Kom tot Uw Heiland. O Heil'ge Geest daal op ons neer. Alle roem is uitgesloten. Dureco TD8083 1977 LP. Jan Zwart 100 jaar 1877 - 1977. IV Musyck over de Psalmen Davids 1. W.H. Zwart orgel. Diversen. Uitgevoerd: Psalm 103. Psalm 42. Psalm 75. Psalm 91. Psalm 84. Psalm 146. Dureco TD8084 1977 LP. Jan Zwart 100 jaar 1877 - 1977. V 't Scheepje onder Jezus hoede. W.H. Zwart orgel. Diversen. Uitgevoerd: Lofzang van Maria. Lofzang van Simeon. Hoe zal ik U ontvangen. Uren dagen maanden jaren. Psalm 72. Scheepje. Ga niet alleen. God enkel licht. Alle roem (kleine fantasie). Dureco TD8085 1977 LP. Jan Zwart 100 jaar 1877 - 1977. VI Musyck over de Psalmen Davids. W.H. Zwart orgel. Diversen. Uitgevoerd: Psalm 25. Psalm 47. Psalm 6. Psalm 33. Psalm 51. Psalm 92. Psalm 116. Psalm 24. Dureco TD8086 1977 LP. Jan Zwart 100 jaar 1877 - 1977. VII Vrees niet o mijn ziele. W.H. Zwart orgel. Diversen. Uitgevoerd: Bondslied den J.V.'s op G.G. in Nederland. Er gaat door alle landen. Rust mijn ziel. Dankt dankt nu allen God. Psalm 68. Vrees niet o mijn ziele. Neem Heer mijn beide handen / Houdt Gij mijn beide handen. Een vaste Burgt (kleine fantasie) Dureco TD8087 1977 LP. Jan Zwart 100 jaar 1877 - 1977. IIX Een vaste Burgt is onze God. W.H. Zwart orgel. Diversen. Uitgevoerd: U bid ik aan. Blijf bij mij Heer. Morgenglans der eeuwigheid. Psalm 68. Wandel. Tien geboden des Heeren. Een vaste Burgt. Dureco TD8088 1977 LP. Orgelklanken uit Utrecht. Willem Hendrik Zwart bespeelt het orgel van de Dom kerk te Utrecht. Uitgevoerd: J.S. Bach, Aus der Tiefe rufe ich. M. Reger, Toccata fuga d moll. J.S. Bach, Erbarm dich mein o Herre Gott. S. Karg - Elert, Nun danket alle Gott. W.H. Zwart, Gezang 143 Op bergen en in dalen. J. Zwart, Psalm 51. J. Zwart, Psalm 72 Dureco TD149041 1977 LP. 11 mei Gebroeders Brouwer Gebroeders Zwart spelen Jan Zwart. M.m.v. Koper kwintet (1): H. & R. Brouwer trompet (2), W. d. Vreugt trombone, P. Poel trombone, W. Kruyt tuba. Koren (3): Prot. Int. Kerkelijk koor Harderwijk, Geref. Gem. Koor Cantate Deo Rotterdam, Geref. Gem. Koor Jubilate Deo Capelle a/d IJssel, Chr. Oratoriumver. Sursum Corda Pernis o.l.v. D. Zwart. Orgel: W.H. Zwart (4) & D. Zwart (5). Utrecht, Dom Kerk. Uitgevoerd: (1, 3, 4): Cantate Gezang 96 Een vaste burg is onze God. (2 & 4): U bid ik aan o macht der liefde. (5) Psalm 75. (2 & 4): Gezang 303 O Heer die daar des hemels tente spreidt.(1, 3 & 4): Gezang 138 De Heer is God en niemand meer. (1, 3 & 4): Psalm 138. (2 & 4): O God'lijk lam onschuldig. (3 & 4): Daal in de harten. (4): Hoofd bedekt met wonden. (3 & 4): Psalm 23. (2 & 4): Gezang 301Wilhelmus. Dureco TD149044 1978 LP. Kampen orgelstad 2, Jan Zwanepol & Willem Hendrik Zwart bespelen het Fonteijn orgel in de Westerkerk te Kampen. Uitgevoerd J. Zwanepol: J.S. Bach, Uit cantate 192: Nun danket alle Gott. J. Bonefaas, Psalm 105. J. Stanley, Trumpet tune allegro uit de suite in D. J. Zwanepol, Wie maar de goede God laat zorgen. W.H. Zwart: W.H. Zwart, O Heil'ge Geest daal op ons neer. H. Andriessen, Thema – variaties. W. Mudde, Lieve Jezus zie ons saam. J. Zwart, Wilhelmus. Jubal records ZV7805 (1978WHZ: 04-10-1978: advertentie Jubal: deel 1 & deel 2. 1978 LP. Willem Hendrik Zwart speelt gewijde orgelklanken 2. (1) Amersfoort, Joriskerk, (2) Haarlem, Bavokerk, (3) Hasselt, Gr. Kerk, (4) Kampen, Bovenkerk, (5) Gouda, St. Janskerk & (6) Utrecht, Domkerk. Uitgevoerd: (4): J. Zwart, Dankt dankt. (2): W.H. Zwart, O Heil'ge Geest daal op ons neer. (1): J. Zwart, Psalm 92. (3): W.H. Zwart, Leid vriend'lijk licht. (4): W.H. Zwart, Psalm 72. (6): W.H. Zwart, Gezang 143 Op bergen en in dalen. (4): W.H. Zwart, Psalm 91. (3): J. Zwart, Komt nu met zang. (2): J. Zwart, Neem Heer mijn beide handen. (4): W.H. Zwart, Zonne der gerechtigheid. (3): W.H. Zwart, JdH 210. Dureco. TD8090 1978 LP. Willem Hendrik Zwart bespeelt het Hoofdorgel in de Grote- of St. Laurenskerk te Rotterdam. Uitgevoerd: (m.m.v. E. Zwart): A. Hesse, Fantasie a quatre mains d moll andante allegro allegro vivace Opus 87. F. Mendelssohn, Aus tiefer not. O. Dienel, Wer nur den lieben Gott. J.G. Rheinberger, Sonata 8 Opus 132 introduction – passacaglia. F. Asma, 't Hijgend hert der jacht ontkomen. Vista VRS1915 1978 LP. 19 & 20 juni. Orgelklanken uit Kampen 2. Willem Hendrik Zwart bespeelt Duitse en Nederlandse orgelwerken op het orgel van de Bovenkerk te Kampen. Uitgevoerd: D. Buxtehude, Praeludium fuga d dur. J.S. Bach, Wir glauben all an einem Gott. J.G. Walther, Concerto f dur del Sigr tomaso Albinoni. J. Bonset, Variaties over een thema van Purcell. F. Asma / koraal J. Zwart, bew W.H. Zwart, Verlosser Vriend. W.H. Zwart, Zonne der gerechtigheid. W.H. Zwart, Psalm 81. Mirasound SGLP6146 1979 LP. 2 oktober LP. Willem Hendrik Zwart 25 jaar Bovenkerk organist. Uitgevoerd: W.H. Zwart, Psalm 96. J.S. Bach, Praeludium fuga c moll. F. Mendelssohn, Andante variaties. P. Gerhardt, Fantasia fuga 5 voci Aus tiefer not. W.H. Zwart, Psalm 94. W.H. Zwart, Psalm 25. CCHK1003 (1979WHZ) 1980 LP Dubbel. 6 Triosonates voor orgel J.S. Bach. W.H. Zwart orgel. Uitgevoerd: (Breda, Gr. Kerk): Triosonata I in Es dur Allegro moderato adagio allegro. (Maassluis, Gr. Kerk): Triosonata II C moll vivace largo allegro. (Breda, Gr. Kerk): Triosonata III D moll Andante adagio e dolce vivace. (Kampen, Bovenkerk): Triosonata IV E moll adagio andante un poco allegro. Triosonata V C dur allegro largo allegro. Triosonata VI G dur vivace – lento – allegro. Jubal Records ZV8006/07 1981 LP. 18 april Orgelklanken uit Den Haag. W.H. Zwart aan het orgel van de Lutherse Kerk te Den Haag. Uitgevoerd: W.H. Zwart, Psalm 84. F. Mendelssohn, Sonata 4 allegro con brio andante religioso allegretto allegro maestoso e vivace. J.S. Bach, Concerto 4 BWV595. J. Brahms, Schmücke dich Opus 122. G.B. v. Krieken, Praeludium Eroica F-dur. W. Mudde, Lieve Jezus zie ons saam. W.H. Zwart, JdH 210. W.H. Zwart, Psalm 150. Dureco TD149070 1982 LP Dubbel. 9-11, 23 februari W.H. Zwart speelt virtuoze orgelwerken aan het Hinsz-orgel van de Bovenkerk te Kampen. Uitgevoerd: J.S. Bach, Fantasia fuga g moll. J.S. Bach, Herr Gott nun schleuss den Himmel auf. C. Spozini, Fuga c moll. F. Mendelssohn, Sonata 1 f moll allegro moderato – adagio – andante – allegro assai vivace. J. Stanley, Trio sonata b minor adagio allegro moderato allegro vivace. A. Guilmant, Grand choeur triomphal. S. Karg - Elert, Nach einer prüfung kurzer tage choralvorspiel – trio. C. Franck, Grand choeur II in e. J. Stanley, Voluntary a minor. J. Rheinberger, Cantilena. H. Andriessen, Deuxieme choral. Dureco 2TD6027/28 1982 LP Dubbel. Willem Hendrik Zwart speelt Jan Zwart. Musyck over de Psalmen Davids. (1): Amersfoort, Joriskerk. (2) Amsterdam, Oude Kerk. (3): Haarlem, Bavokerk. (4): Kampen, Bovenkerk. (5): Utrecht, Domkerk. Uitgevoerd: (5): Psalm 146. (4): Psalm 6. (3): Psalm 84. (2): Psalm 77. (4): Psalm 47. (4): Psalm 103. (2): Psalm 75. (5): Psalm 24. (3): Psalm 33. (4): Psalm 42. (1): Psalm 116. (2): Psalm 68. (2): Psalm 25. (5): Psalm 51. (4): Psalm 150. (4) Psalm 91. (1): Psalm 92. (5): Psalm 72. Dureco 2TD6029/30 1983 LP. Dubbelconcert door F. Asma & W.H. Zwart. Johannus elektronisch orgel & Kampen, Bovenkerk. Live recording. Uitgevoerd: (FA & WH) Variaties over het Spaanse volkslied. (WH) G.Ph. Telemann, Concerto g moll allegro cantabile allegro. (FA) W.H. Zwart, Psalm 25. (FA & WH) G.F. Handel, Concerto 10 adagio aria allegro allegro. (FA) J. Zwart, Een vaste Burgt. (FA & WH) J. Blanco, Concerto g dur for four hands. (WH) W.H. Zwart, Psalm 111. (FA & WH) J. Zwart, Wilhelmus. JC308310 1984 17 mei. LP Live. Jubileumconcert 25 jaar Johannes Orgelbouw. M.m.v. F. Asma (1) (Johannus-orgel), W.H. Zwart (2) (Bätz-orgel), Westlands M-koor o.l.v. P. Struyk (3), H. Pennink alt (4). Den Haag, Evang. Luth. Kerk. Uitgevoerd (1&2): J. Zwart, Dankt dankt. (1, 3&4): M. Magne, Cent mille chansons. (1&3): A. Diepenbrock, Veni Creator Spiritus. (2 (op Johannus-orgel) & 3): J. Sibelius, Hymne uit Finlandia. (1&2): G.F. Handel, Concerto 5 f dur larghetto allegro alla siciliano presto. Fragment toespraak P. Struyk. (1&3): P. Struyk, Ode aan Johannus Versteegt. (1,2&3): F. Asma, Dankt dankt. JC308411 1985 LP. 8 maart W.H. Zwart Bovenkerk Kampen. Uitgevoerd: R.L. Becker, Sonate 1 in g moll praeludium festivo dialoque scherzo prayer toccata. A. Guilmant, Marche on a theme by Handel Lift up your heads. J. West, Passacaglia h moll. W.H. Zwart, Psalm 43. JQZLP1003 / MC: JMC2003 1986 LP. 31 januari W.H. Zwart 40 jaar organist. Jubileum concert vanuit de Bovenkerk te Kampen. Uitgevoerd: F. Borowski, Sonata 1 voor orgel allegro ma non troppo andante allegro con fuoco (CD19860131/1). E. Martin, Evensong (CD19860131/2). G.F. Handel, Concerto 7 andante adagio andante larghetto bouree (CD19860131/3). B. Tours, Allegretto grazioso (CD19860131/4). JQZLP1013 / MC: JMC2013 1986 LP. 16 mei W.H. Zwart koraalbewerkingen Bovenkerk Kampen. Uitgevoerd: Psalm 77. Psalm 20. Psalm 72. Psalm 2. Psalm 25. Gezang 143 Op bergen en in dalen. Gezang 230 Leid vriend’lijk Licht. Gezang 293 O God die droeg ons voorgeslacht. O Heil’ge Geest daal op ons neer. Boven de starren. JQZLP1017 / MC: JMC2017 1987 10 juni. CD. Jan Zwart 1877-1937 koraalbewerkingen. W.H. Zwart & E. Zwart. Hinsz-orgel (1742) Bovenkerk Kampen. Uitgevoerd (WH) Jan Zwart, Gezang E Gebed des Heren. Psalm 72. Psalm 103. Gezang 153 God enkel licht. Gezang 173 Alle roem. (EZ) Gezang 96 Een vaste burgt is onze God. Psalm 84. Gezang B Lofzang van Maria. Psalm 146. Gezang 292 Uren, dagen, maanden, jaren. QCD3025-2 1988 of eerder. LP. Willem Hendrik Zwart speelt Jan Zwart. Het Hinsz-orgel van de Bovenkerk te Kampen. Te Deum 139.013 1988 CD. Orgelconcert W.H. Zwart Hinsz-orgel Bovenkerk Kampen. QCD3033-2 1989 of eerder. CD. Willem Hendrik Zwart speelt eigen koraalbewerkingen. Uitgevoerd (zie ook JQZLP1017): Psalm 77. Psalm 20. Psalm 72. Psalm 2. Psalm 25. Gezang 143 Op bergen en in dalen. Gezang 230 Leid vriend’lijk Licht. Gezang 293. O Heil’ge Geest daal op ons neer. Boven de starren. Extra: Gezang 34 Leer mij o Heer uw lijden recht betrachten. JdH 210 QCD3034-2 1991 CD. Willem Hendrik Zwart. Bovenkerk Kampen. Uitgevoerd (o.a.?) F. Borowski, Sonata 1 voor orgel (JQZLP1013). E. Martin, Evensong (JQZLP103). B. Tours, Allegretto grazioso (JQZLP1013). W.H. Zwart, Psalm 6. W.H. Zwart, Psalm 42. QCD3057-2 1992 CD. Willem Hendrik Zwart speelt Jan Zwart Hinsz-orgel (1742) Bovenkerk Kampen. Uitgevoerd: Psalm 75. Scheepje. Ga niet alleen. Wandel. Blijf bij mij Heer. Vrees niet. Neem Heer mijn beide handen. U bid ik aan. Morgenglans. Psalm 91. Psalm 77. Wilt heden. O Heer die daar. Gelukkig is het land. Wilhelmus. QCD3066-2 (2002 uitgekomen als JQZ98001-2) 1992 CD. Jan Zwart (1877-1937) Suite Kerstfeest. Willem Hendrik Zwart orgel. Kampen, Bovenkerk. Uitgevoerd: Ere zij God. Stille Nacht. Daar ruist langs de wolken. O hoe heerlijk. Nog juicht ons toe. Halleluja looft den Heer. Komt allen te samen. De Herders (Pastorale 1). De herdertjes (Pastorale 2). Vanuit de hemel daalde ik neer. Vol van pracht. Daar is uit ’s werelds duist’re wolken. QCD3069-2 1998 of eerder. CD Dubbel. Willem Hendrik Zwart, Orgelconcert. QCD3155-2 CD 2002 CD. Uitgevoerd (zie ook JQZLP1017 (1986), QCD3043-2 & QCD3066-2 (1992)): Psalm 77. Psalm 20. Psalm 72. Psalm 2. Psalm 25. Gezang 143 Op bergen en in dalen. Gezang 230 Leid vriend’lijk Licht. Gezang 293 O God die droeg ons voorgeslacht. O Heil’ge Geest daal op ons neer. Boven de starren. Gezang 34 Leer mij o Heer uw leiden recht betrachten. JdH 210 JQZ98001-2) 2004 CD Dubbel. Willem Hendrik Zwart, Orgelconcert, Bovenkerk Kampen. Uitgevoerd (o.a.?) Jan Zwart. Pachelbel. J.S. Bach. Mendelssohn- Bartholdy. Stanley. Spozini. Guilmant. Karg-Elert, Ach bleib mit Deiner Gnade. Franck. Rheinberger. Andriessen, Deuxième Choral & W.H. Zwart. ICH 991040-2 2017 CD. Willem Hendrik Zwart 1925-1997. JQZ 98061017 Suite Kerstfeest Jan Zwart (CD QCD3069-2) Willem Hendrik Zwart speelt Jan Zwart (CD QCD3066-2) Willem Hendrik Zwart - Bovenkerk Kampen (CD QCD3057-2) Willem Hendrik Zwart - Orgelconcert Bovenkerk Kampen (CD QCD3033-2) Verlustigen Wat Willem Hendrik betreft... de ware liefhebber heeft zijn achternaam niet nodig om te weten over wie het gaat... deze zoon van Jan Zwart geniet grote populariteit. Niet bij iedere orgelminnaar, dat zal waar wezen, maar bij mensen die zich op stichtelijke wijze wensen te verlustigen in fraaie orgelklanken. Welnu, deze worden hen door Willem Hendrik met volle hand geleverd. Voor hen heb ik een goed bericht: bij Mirasound zijn drie nieuwe grammofoonplaten van Willem Hendrik Zwart uitgekomen. Eén, opgenomen in de Haagse Lutherse kerk met zijn prachtige Bätz-orgel, en twee in één album, opgenomen in de Kamper Bovenkerk waar Willem Hendriks ‘eigen’ vermaarde Hinsz-orgel staat. Willem Hendrik wentelt zichzelf en zijn afnemers in de meest verrukkelijke orgelklanken, - en daar heb ik oren naar! Hij is een zeer muzikaal man, dat is buiten twijfel, maar je moet geen verfijning bij hem zoeken. Stanley speelt hij te grof en de fuga van Bach's in Kampen gespeelde grote Fantasie en Fuga in G verzuipt in de nagalm. Je houdt over: zwelgen in de orgelklank en misschien is dat voor sommigen voldoende. Mij leek vooral Mendelssohn een kolfje naar Willem Hendriks gulle hand. A.J. Klei Dagblad Trouw (1982)
Willem Hendrik Zwart  1925-1997
Discografie Solo