Orgel verzamel SP / LP / CD (0000) LP. Verzamel. Looft zijn naam alom. Uitgevoerd o.a. Orgelsolo W.H. Zwart: W.H. Zwart, Boven de sterren. (Orgel W.H. Zwart?): Gemeentezang Kampen e.o.: Psalm 150. Signaal HN3008 1964 LP verzamel. Orgelwerken Een vaste burg is onze God. Gouda, St. Janskerk: P. Zwart & W.H. Zwart. Arnhem, Eusebiuskerk: D. Zwart. Uitgevoerd: (WH): Merck toch hoe sterck. (PZ): Psalm 86. (PZ): C. Kee, Psalm 33. (WH): C. Kee, Psalm 24. (DZ): Een vaste burgt. (DZ): O Hoofd vol bloed en wonden. (DZ): O Heil’ge Geest daal op ons neer. (DZ): Psalm 103. CNR495005 1976 LP Verzamel. Bekende organisten spelen eigen werken. Uitgevoerd o.a. W.H. Zwart (Haarlem, St. Bavo Kerk): bew W.H. Zwart, Boven de starren. (Kampen, Bovenkerk): bew W.H. Zwart, Psalm 116. Dureco TD8075G 1977 LP Verzamel (Deel 2). Uw naam worde geheiligd. Uitgevoerd o.a. Orgelsolo W.H. Zwart (Kampen, Bovenkerk): J. Zwart, Daar ruist langs de wolken. Chr. Koor en Oratoriumver. Hosanna en het Chr. Urker Visserskoor Crescendo o.l.v. A. Krelage, W.H. Zwart orgel & twee trompettisten: E. Gebhardt / W. Evertse, Ambrosiaans lofgezang. Dureco TD8062-H 1977 LP Verzamel (Deel 4) Uw wil geschiede gelijk in de Hemel als ook op de aarde. Uitgevoerd o.a. Orgelsolo W.H. Zwart: J. Zwart, Psalm 25. Chr. M-koor Meppel & Meisjeskoor v/d Herv. Mavo Meppel o.l.v. J. Zwanepol, W.H. Zwart orgel: D mel. / J.J. Thompson / bew J. Zwanepol, God roept ons broeders tot de daad. Dureco TD8064-H 1977 LP Verzamel (Deel 5). Geef ons heden ons dagelijks brood. Uitgevoerd o.a. Massale koorzang vanuit de Bovenkerk te Kampen o.l.v. W.H. Zwart, J. Zwanepol orgel: Hymne 330 / vert A. Strijbos / bew W.H. Zwart, Zingt een danklied tot de Heer. Orgelsolo W.H. Zwart, Kampen, Bovenkerk: J. Zwart, Psalm 68. Ned. Herv. Kerkkoor Kampen o.l.v. W.H. Zwart, J. Zwanepol orgel: L. v. Beethoven / bew W.H. Zwart, Gods lof in de natuur (Die Himmeln ruhmen). Massale koorzang vanuit de Bovenkerk te Kampen o.l.v. W.H. Zwart, J. Zwanepol orgel: L. v. Beethoven / H. v. Dijk / bew W.H. Zwart, Vreugde vreugde louter vreugde. Dureco TD8065-H 1979 LP Live. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. F v. Tilburg 25 jaar dirigent. Live opname vanuit de Gr. Kerk te Gorinchem. M.m.v. Chr. Gem. Ridderkerks Zangkoor, Chr. Gem. Koor Te Deum Laudamus Spijkenisse (1), M. Baks (2) alt, J. Zwanepol (3) & W.H. Zwart (4) orgel, Dordrechts Kamerorkest (5). Algehele leiding F. v. Tilburg. Uitgevoerd o.a. Orgelsolo (4): O. Dienel, Wie maar de goede God laat zorgen. SZ & (4): Gezang 93 Ere zij aan God de Vader. SZ & (4): Gezang 171 Verlosser Vriend. Jubal ZV7912 1979 LP. "Plektrum Melodisten" jubileumconcert m.m.v. N. Benschop declamatie, H. Dekker sopraan, H. Rackwitz sopraan & W.H. Zwart orgel (Giessen - Oudekerk, Ned. Herv. Kerk). Uitgevoerd o.a. WH: W.H. Zwart, Koraalfantasie. (& SZ): Onbekend / Niet genoemd, Komt nu met zang. G.F. Handel, Gavotte. G.F. Handel, Allegro moderato. 14792466 1981 LP Verzamel. Orgelklanken in de Kerstnacht. Uitgevoerd o.a. W.H. Zwart (Kampen, Bovenkerk): Bew J. Zwart, Stille nacht. W.H. Zwart (Haarlem, Bavo): Bew J. Zwart, Psalm 33. W.H. Zwart (Hasselt, Gr. Kerk): Bew J. Zwart, Uren dagen maanden jaren. Dureco TD149079 1982 LP Verzamel Dubbel. Gebr. Brouwer. Muzikaal portret. M.m.v. H. Hamer, S. v. Marion, K.J. Mulder, W.H. Zwart. Uitgevoerd o.a. J. Zwart, U bid ik aan. (Orgelsolo, Den Haag, Evang. Luth. Kerk): F. Mendelssohn Bartholdy, Sonata 4 allegretto. J. Zwart, O Goddelijk lam onschuldig. J. Zwart, O Heer die daar. J. Zwart, Wilhelmus. Dureco 2TD6021/22 1985 of eerder. LP Verzamel. Bekende Nederlandse Organisten. Bekende en geliefde orgelwerken gespeeld op diverse Nederlandse orgels door o.a. F. Asma. W.H. Zwart. S.C. Jansen. P. Eilander. J.J. v/d Berg. K.J. Mulder. A. v/d Hoeven. TD 139001 1988 of eerder. CD Verzamel. Laat zich het orgel overal CD Musica Organum Mirasound 39 9001 O.a. W.H. Zwart, Voorspel en Koraal Psalm 117 1991 of eerder. CD Verzamel. Gouden Orgelklanken 1 (De Bazuin 5515?). O.a. Willem Hendrik Zwart 1991 of eerder. CD Verzamel. Gouden Orgelklanken 2 (De Bazuin 5516?). O.a. Willem Hendrik Zwart 1992 of eerder. CD Verzamel. Nederlandse Organisten spelen eigen koraalbewerkingen. Zestien organisten o.a. Feike Asma, Jan J. van den Berg, Peter Eilander, Harry Hamer (Psalm 72, Hasselt) Aad van der Hoeven, Rutger van Mazijk, Simon C. Jansen, Jan van Weelden, Jan Zwanepol, Willem Hendrik Zwart. Maassluis, Tiel, Hasselt, Dordrecht, Bolsward, Deventer, Broek op Langendijk, Kampen, Nieuwe kerk Delft, Oude kerk Amsterdam, Hypolytuskerk Delft en de Lutherse kerk Den Haag. Dureco, Weesp, Te Deum 1157462 1995 of eerder TD1159472. CD Verzamel. Gouden Orgelklanken / Beroemde orgelweken. m.m.v. o.a. W.H. Zwart: Reger, Toccata en Fuga in d- moll (Utrecht, Dom) Karg Elert, Marche Triomphale (Utrecht, Dom) Mendelssohn, Sonate 1 (Kampen, Bovenkerk) 1995 CD. Orgels en organisten in Kampen. Uitgevoerd door W.H. Zwart, Kampen, Bovenkerk: J.S. Bach, Wir glauben all. H. Andriessen, Premier choral. QCD3125-2 1999 CD Verzamel. 750 jaar St. Joriskerk Amersfoort. Naber-orgel. O.a. W.H. Zwart: A. Lavallée, Scherzo (Rec: 1999 donderdag 8 juli) Asma, Willem Hülsmann, Adriaan C. Schuurman, Herman van Vliet en Willem Hendrik Zwart Koordirectie verzamel SP / LP / CD 197.. LP Verzamel. Beroemde Kerstkoren. De 30 mooiste Kerstliederen. Uitgevoerd o.a. W.H. Zwart, Heerlijk klonk het lied der Eng’len (gezamenlijke koren). W.H. Zwart, Slaap zacht Gij Godd'lijk Knaapje teer (lied der herders) (gezamenlijke koren) Philips 6629011 1970 LP verzamel. Onbekend. m.m.v. o.a. Geref. Kerkkoor Harderwijk o.l.v. Niet genoemd [W.H. Zwart?]. Uitgevoerd o.a. 4 à 5 nummers. CNR onbekend (1969WHZ: 1969DeStemband11, 1970DeStemband01: aank. opname) 1971 LP Verzamel. Herders Hij is geboren. 14 koren zingen beroemde kerstliederen. Uitgevoerd o.a. Gezamenlijke Koren & M-koor o.l.v. W.H. Zwart & F. Asma orgel: arr. W.H. Zwart, Eeuwen geleden. Fontana 6391020 1972 LP Verzamel Promotion. Uitgevoerd o.a. Herv. Kerk-, Kinder- en Meisjeskoor, Strijkorkest Kampen Zwolle o.l.v. W.H. Zwart, P. Zwart orgel (Kapen, Bovenkerk): G.F. Handel / W.H. Zwart, U zij de glorie. Westlandse koren o.l.v. K. Edelenbos, W.H. Zwart orgel (Delft, Oude Kerk): arr C. Edelenbos, God U loven wij. Orgelsolo W.H. Zwart (Kampen, Bovenkerk): arr W.H. Zwart, Psalm 20. Koor- en SZ in de Oude Kerk te Delft o.l.v. K. Edelenbos en W.H. Zwart, P. Jzn. Zwart orgel: arr P. Zwart, Eens komt de grote zomer. Alpha 720900 1972 LP Verzamel. En nu mijn verzoek... Een keuze uit het geestelijk repertoire van Mirasound. Uitgevoerd o.a. Prot. Int. Koor (Harderwijk), Ned. Herv. Kerkkoor (Heerde), Ned. Herv. Kerk- en Meisjeskoor (Kampen) en Gloria Patri (Zwolle), Gezamelijke Koren o.l.v. W.H. Zwart, J. Zwanepol orgel: mevr. A. Arne / J. v. Ingen Schenau, Geprezen zij de Heer. Urker Vissersvrouwenkoor Laus Deo o.l.v. Jan Zwanepol, W.H. Zwart orgel: Trad / K. Post, De eeuwige weg. W.H. Zwart (orgelsolo te Gouda, St. Janskerk): G.F. Handel, Concerto 2 Gavotte. Chr. Koor- en Oratoriumver. Hosanna, Chr. Urker Visserskoor o.l.v. A. Krelage, W.H. Zwart orgel, F. v/d Heide & K. Doets trompet: E. Gebhardt / W. Evertse, Ambrosiaans lofgezang. Mirasound MS89575 1972 LP Verzamel. Ere zij God. Uitgevoerd o.a. Massale Koorzang vanuit de Bovenkerk te Kampen (MK) o.l.v. W.H. Zwart, J. Zwanepol orgel: bew W.H. Zwart, O verblijdende. W.H. Zwart orgelsolo Bovenkerk Kampen: J.G. Bastiaans / J. Zwart, Daar is uit ’s werelds duist’re wolken. De Kamper Steurtjes (KS) o.l.v. C. Maas, W.H. Zwart orgel: De herdertjes lagen bij nachte. Urker Vissersvrouwenkoor (UV) o.l.v. J. Zwanepol, W.H. Zwart orgel: R. Lowry, Nimmer blonk een schoner licht. (MK): bew W.H. Zwart, Het Kindeke Jezus. (UV): Een roze fris ontloken. (KS) & F. Minderaa oboe d’amore: Hoe leit dit Kindeke. Mirasound SGLP10601 1973 LP Verzamel. Jezus mijn Heiland. Passie- en paasliederen vanuit de Bovenkerk te Kampen gezongen door Uitgevoerd o.a. Ned. Herv. Kerkkoor Kampen o.l.v. W.H. Zwart, J. Zwanepol orgel: J. Brugman / bew W.H. Zwart, Ik wil mij gaan vertroosten. Urker Vissersvrouwenkoor Laus Deo o.l.v. J. Zwanepol, W.H. Zwart orgel: Hernhutters mel / J.J.L. t. Kate / bew W.H. Zwart, Gen. Urker Vissersvrouwenkoor Laus Deo o.l.v. J. Zwanepol, W.H. Zwart orgel: JdH 720, Gouden harpen. Herv. Kerkkoor Kampen o.l.v. W.H. Zwart, J. Zwanepol orgel: JdH 722 / bew W.H. Zwart, Kroon Hem. Mirasound SGLP10603 1973 LP Verzamel. Den Vaderland getrouwe. 25 jaar Koningin (Juliana). M.m.v. Nationaal Harmonie Orkest o.l.v. Anne Posthumus, Urker M-koor Hallelujah o.l.v. S. Pluister, Chr. M-koor Emmeloord o.l.v. F. Bode, Herv. Kerkkoor Kampen o.l.v. W.H. Zwart & Harry Sevenstern trompet & J. Zwanepol orgel e.v.a. (= Groot Studio Orkest o.l.v. Jef Penders, Residentie Kerkkoor o.l.v. John Verheyen m.m.v. het van Dijke Kwartet, M-koor Kon. Marechaussee o.l.v. E. Krukkert, M-koor Edoza Sneek o.l.v. Wybren Valkema m.m.v. Groot Studio Orkest o.l.v. Jef Penders) Uitgevoerd o.a. (HKK): Neerland en Oranje. Mirasound MSP10604 (1973 woensdag 8 september) 1973 op LP’s, 1974 op hoes. LP Verzamel Dubbel. 26 geliefde geestelijke liederen. Uitgevoerd o.a. Urker Vissersvrouwenkoor Laus Deo o.l.v. J. Zwanepol, W.H. Zwart orgel: Sankey lied / JdH 150 / bew J. Zwanepol, Welk een vriend is onze Jezus. Lillenas / vert M.A. Alt, Nimmer alleen. Lillenas / vert M.A. Alt, Nimmer alleen. Gloria Patri Zwolle o.l.v. W.H. Zwart, M. d. Jong orgel (6) & Jeugd- en Meisjeskoor: DP / bew J. Zwart, Gods woord houd stand. (6): DP / bew P. Zwart, Gouden harpen. (6): P. v. Brachel / P. Boendermaker, Komt laat ons prijzen in ons lied. Gez. Koren o.l.v. W.H. Zwart, J. Zwanepol orgel: I.D. Sankey / bew A.C. Schuurman, De Heer is mijn licht. I.D. Sankey / bew A.C. Schuurman, De Heer is mijn licht. Chr. Urker Visserskoor Crescendo o.l.v. M. Kramer, W.H. Zwart orgel: bew M. Kramer, Psalm 124. C.H. Parry / C. Welsley [= Wesley?] / ds. H. Hasper / bew H. Pijlman, Gij dienaars van Hem. Mirasound SGLP16902/03 1976 of eerder. LP Verzamel. (7240269 MC) Koren in de Kerstnacht 2. M.m.v. (o.a.?) Mastreechter Staar, Deo Cantemus, Pro Musica, Henricus Koor, Westlands Meisjeskoor, Haags Kinderkoor, 13 Ver. Koren Haarlem, Capella Sancti Servatii, Kon. M-koor Krommenie, Gezamelijke Koren o.l.v. Willem Hendrik Zwart. Fontana 6428091 (op achterzijde van Phillips 6629011) 1976 L P. Verzamel. Kerstfeest. Uitgevoerd o.a. Massale Koorzang uit de Bovenkerk te Kampen Ned. Herv. Kerkkoor Kampen, Gloria Patri Zwolle, Prot. Int. Kerkelijk koor Harderwijk, Ned. Herv. Kerkkoor Heerde o.l.v. W.H. Zwart, J. Zwanepol orgel: bew W.H. Zwart, O verblijdende. Bew W.H. Zwart, Het Kindeke Jezus. Orgelsolo W.H. Zwart, Kampen, Bovenkerk: J.G. Bastiaans / bew J. Zwart, Daar is uit ’s werelds duist’re wolken. Kinderkoor De Kamper Steurtjes o.l.v. C. Maas, W.H. Zwart orgel (5): De herdertjes lagen bij nachte. & F. Minderaa oboe d’amore: Hoe leit dit Kindeke. Urker Vissersvrouwenkoor o.l.v. J. Zwanepol, W.H. Zwart orgel (6): R. Lowry, Nimmer klonk een schoner licht. Voor-reformatorisch kerstlied, Een roze fris ontloken. Laudate 11955 1976 of later. LP Verzamel Dubbel. (7582046 MC) Beroemde Kerstkoren. De 30 mooiste Kerstliederen. Uitgevoerd o.a. De gezamelijke koren van W.H. Zwart: arr W.H. Zwart, Heerlijk klonk het lied der eng'len. De Gezamelijke koren van W.H. Zwart: Reimann / arr W.H. Zwart, Slaap zacht Gij Godd'lijk Knaapje teer (lied der herders). Philips 6629011 1977 LP Verzamel (Deel 1). Onze Vader die in de hemelen zijt. Uitgevoerd o.a. Ned. Herv. Kerkkoor Kampen o.l.v. W.H. Zwart, H. Sevenstern trompet, J. Zwanepol orgel: H. v/d Wolf, Ode. Dureco TD8061-H 1977 LP Verzamel (Deel 3). Uw Koninkrijk kome. Uitgevoerd o.a. Gloria Patri Zwolle o.l.v. W.H. Zwart, Jeugd- & Meisjeskoor, M. d. Jong orgel: J. Zwart, Gods woord houdt stand. Ned. Herv. Kerkkoor Kampen o.l.v. W.H. Zwart, J. Zwanepol orgel: bew W.H. Zwart, God zij steeds met u tot wederziens. Dureco TD8063-H 1977 LP Verzamel (Deel 6). En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schulden. Gezangen, Psalmen en Liederen. Uitgevoerd o.a. Massale koorzang uit de Bovenkerk te Kampen o.l.v. W.H. Zwart, J. Zwanepol orgel: J.D. Sankey / bew A.C. Schuurman, De Heer is mijn Herder. Ned. Herv. Kerkkoor Kampen o.l.v. W.H. Zwart, K. Ostar sopraan, J. Zwanepol orgel: H.D. Clarke / B. Veldman, Kom in mijn hart (Into my heart). Dureco TD8066-H 1977 LP Verzamel (Deel 8). Van U is het koninkrijk en de kracht, en de heerlijkheid in der eeuwigheid…Amen. Uitgevoerd o.a. Gloria Patri Zwolle o.l.v. W.H. Zwart, jeugd- & meisjeskoor, M. d. Jong orgel: DP / bew P. Zwart, Gouden harpen ruisen. Dureco TD8068-H 1977 LP Verzamel. Als de dag met gouden glans. Gezangen, Psalmen en Liederen vanuit de Gr. Kerk te Hasselt. Uitgevoerd: Chr. M-koor Meppel o.l.v. J. Zwanepol, W.H. Zwart orgel: C. d. Pauw / Sturm / A. v/d Berg / bew K.J. Mulder, Op bergen en in dalen. Ned. Herv. Kerkkoor Kampen o.l.v. W. H. Zwart, J. Zwanepol orgel: E. Elgar / A. Benson / bew W.H. Zwart, Ga nu heen in vrede (Land of hope and glory). Dureco TD8069 1978 LP Verzamel Dubbel. Kon. Koorconcert. Uitgevoerd o.a. Massale Koorzang uit de Bovenkerk te Kampen o.l.v. W.H. Zwart, J. Zwanepol orgel: L. v. Beethoven / H. v. Dijk / bew W.H. Zwart, Vreugde vreugde louter vreugde. Ned. Herv. Kerkkoor Kampen o.l.v. W.H. Zwart, K. Ostar, H. Sevenstern trompet, J. Zwanepol orgel: Ch. Wesley / G.M. Vail, King all glorious. Dureco 2OM78/79 1981 LP Verzamel. Avondliederen. Uitgevoerd o.a. Orgelsolo W.H. Zwart, Haarlem, Bavokerk: W.H. Zwart, Boven de starren. Ned. Herv. Kerkkoor Kampen o.l.v. W.H. Zwart, J. Zwanepol orgel: bew J. Zwart, Psalm 24 De God des heils. C.C. Schoneveld / J. Ellerton / vert J. v/d Waals / bew W.H. Zwart, De dag door Uwe gunst ontvangen. Dureco TD149076 1981 LP Verzamel. Bekende solisten zingen veelgevraagde geestelijke liederen. Uitgevoerd o.a. J. Slagter sopraan, W.H. Zwart orgel: P.P. Bilhorn / JdH, Heiland Gij bracht eens verlossing voor mij. Ned. Herv. Kerkkoor Kampen o.l.v. W.H. Zwart, K. Ostar sopraan, J. Zwanepol orgel: C. Wesley / G.M. Vail, King all glorious. Dureco TD149077 1981 LP. Verzamel. Vertroosting. Uitgevoerd o.a. Gezamenlijke Koren o.l.v. W.H. Zwart, Jan Zwanepol orgel: I.D. Stankey / bew. A. Schuurman, De Heer is mijn licht. Chr. Gem. Koor Vox Humana Oldebroek o.l.v. Jan Zwanepol, W.H. Zwart orgel: H.F. Hemy / Ned. tekst B. Smilde, Geloof, hoop en liefde. Gebr. Brouwer trompet & W.H. Zwart orgel: J. Zwart, U bid ik aan. Dureco TD149078 1981 LP Verzamel Dubbel. Passie & Pasen. De mooiste Liederen uit de Paastijd. Uitgevoerd o.a. Prot. Int. Koor Harderwijk & Chr. Gem. Zangver. Fiducia Ede o.l.v. W.H. Zwart, E. Zwart orgel: H.L. Hassler / J. Scharp / bew W.H. Zwart, Is dat is dat mijn Koning. Prot. Int. Koor Harderwijk & Chr. Gem. Zangver. Fiducia Ede o.l.v. W.H. Zwart, E. Zwart orgel: bew. W.H. Zwart, Ik wil mij gaan vertroosten. Gemeentezang uit de Gr. Kerk te Nijkerk o.l.v. W.H. Zwart, E. Zwart orgel: E. Miller / arr E. Zwart, Als ik het wond’re kruis aanschouw. Prot. Int. Koor Harderwijk & Chr. Gem. Zangver. Fiducia Ede o.l.v. W.H. Zwart, E. Zwart orgel: C.F. Witt / bew. W.H. Zwart, Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis. Gebr. Brouwer trompet & W.H. Zwart orgel: J. Zwart, O Goddelijk lam onschuldig. Prot. Int. Koor Harderwijk & Chr. Gem. Zangver. Fiducia Ede o.l.v. W.H. Zwart, E. Zwart orgel: bew. W.H. Zwart, Zwart was de nacht. Gemeentezang uit de Gr. Kerk te Nijkerk o.l.v. W.H. Zwart, E. Zwart orgel: H.L. Hassler / B. t. Haar / arr E. Zwart, O Hoofd bedekt met wonden. Ned. Herv. Kerkkoor Kampen o.l.v. W.H. Zwart, J. Zwanepol orgel: L. v/d Leeden, Machtige Heiland. Gemeentezang uit de Gr Kerk te Nijkerk o.l.v. W.H. Zwart, E. Zwart orgel: J.J.L. t. Kate / arr E. Zwart, Wees gegroet gij eersteling der dagen. Prot. Int. Koor Harderwijk & Chr. Gem. Zangver. Fiducia Ede o.l.v. W.H. Zwart, E. Zwart orgel: bew. W.H. Zwart, Ik zeg het allen dat Hij leeft. W.H. Zwart orgel (Utrecht, Domkerk): bew. W.H. Zwart, Daar juicht een toon daar klink een stem. Gezamelijke koren o.l.v. W.H. Zwart, J. Zwanepol orgel: A. Arne / J. v. Ingen Schenau, Geprezen zij de Heer. Gemeentezang uit de Gr. Kerk te Nijkerk o.l.v. W.H. Zwart, E. Zwart orgel: J. Crüger / arr E. Zwart, Jezus leeft en wij met Hem. Gezamelijke koren o.l.v. W.H. Zwart, J. Zwanepol orgel: I.D. Sankey / bew Adr. C. Schuurman, De Heer is mijn licht. Dureco 2TD6013/14 1981 LP Verzamel Dubbel. Gouden Kerstconcert. Uitgevoerd o.a. Gezamenlijke Dolfinarium Koren o.l.v. W.H. Zwart, J. Zwanepol orgel: Bew. W.H. Zwart, Vol van pracht. Bew. W.H. Zwart, Daar ruist langs de wolken. J. Slagter, W.H. Zwart orgel: Bew. W.H. Zwart, Vader ik wil U danken. Bew. W.H. Zwart, Prijs mijn ziel de hemelkoning. Dureco 2L91011/12 1984 LP Verzamel Dubbel. En nu mijn verzoek. 28 veel gevraagde geestelijke liederen. Uitgevoerd o.a. Orgelsolo W.H. Zwart Kampen, Bovenkerk, Psalm 25. Sexbierum Chr. M-koor Laus Deo o.l.v. S. Hoekstra, J. Slagter solo, W.H. Zwart orgel: bew J. Nauta, Zouden wij ook eenmaal komen. Gez. Koren Bodegraven, Woerden & Zwammerdam o.l.v. C.C. Schulz, W.H. Zwart orgel: J. Eller / bew H. Boelee, Bezingt de macht van Jezus naam. Ned. Herv. Kerkkoor Kampen o.l.v. W.H. Zwart, J. Zwanepol orgel: J. Zwart, De God des heils wil mij ten Herder wezen. R. Heemskerk solo & W.H. Zwart orgel: P. Stolk / G. Le Grand Wiersma, Gebed voor mijn kinderen. Herv. Gez. Koren uit Kampen, Zwolle, Heerde & Harderwijk o.l.v. W.H. Zwart, J. Zwanepol orgel: A. Strijbos / bew W.H. Zwart, Zingt een danklied voor de Heer. Mirasound 249501/02 1984 LP Verzamel Dubbel. 24 Geliefde Psalmen. Gezonden door bekende koren. Uitgevoerd o.a. Chr. M-koor Assen o.l.v. A. Roodbergen, trio Lyrique, W.H. Zwart orgel (4): bew K.J. Mulder, Psalm 146. Chr. Gem. Zangver. Fiducia Ede & Kinderkoor De Wegwijzer Bennekom o.l.v. W.H. Zwart, J. Slagter solo, E. Zwart orgel (7): bew W.H. Zwart, Psalm 116. Chr. Gem. Koor Cantate Deo Hilversum o.l.v. J. Propitius, W.H. Zwart orgel (10): bew J. Propitius, Psalm 21. Mirasound 249503/03 1984 LP Verzamel Dubbel. Kerstfeest in Holland. 25 Geliefde Kerstliederen Gezongen door bekende koren en solisten. Uitgevoerd o.a. Gezamenlijke Koren (GK) o.l.v. W.H. Zwart, J. Zwanepol orgel: bew J. Zwanepol, Eeuwen geleden. Groot Twents Koor Jubilate Deo (GTKJD) o.l.v. K. Riemens, W.H. Zwart orgel: Siciliaans lied, O verblijdende. (GTKJD): Portugees Kerstlied, Komt allen tezamen. (GK): bew W.H. Zwart, Uit hoge hemel daalt Hij neer. Mirasound 249507/08 1987 LP Verzamel Dubbel. Beroemde koren en solisten. Uitgevoerd o.a. Urker M-Koor Hallelujah o.l.v. W.H. Zwart (14), E. Zwart orgel: E. Gebhardt, Ambrosiaans lofgezang. (14), E. Zwart orgel: W.H. Monk, Blijf bij mij Heer. (14), Kinderkoor Klein maar dapper, H. Hamer orgel, Gebr. Brouwer trompet: K. Lissmann / bew W.H. Zwart, Wilt heden nu treden. Arcade. 1277022 1987 LP. Verzamel Dubbel. Neerlands mooiste koren. Uitgevoerd o.a. Urker M-koor Hallelujah o.l.v. W.H. Zwart, E. Zwart orgel: E. Gebhard, Ambrosiaans Lofgezang. Dureco 2TD6037/38 1988 LP Verzamel Dubbel. Kon. Kerstconcert. Uitgevoerd o.a. Het Urker M-koor Hallelujah o.l.v. W.H. Zwart, H. Hamer orgel: bew W.H. Zwart, De herders in de velden. Janneke Slagter (JS) sopraan, W.H. Zwart orgel: bew W.H. Zwart, Slaap zacht. bew W.H. Zwart, Midden in de winternacht. Massale Koorzang (MK) o.l.v. W.H. Zwart, J. Zwanepol orgel: bew W.H. Zwart, Vol van pracht. bew W.H. Zwart, Daar ruist langs de wolken. Dureco 1150291 Begeleider samenzang verzamel SP / LP / CD 1973 of eerder. LP Verzamel. In ’t zilver deel 2. 12 vertrouwde geestelijke liederen. Uitgevoerd: Niet-ritmische SZ Kampen, Bovenkerk, W.H. Zwart orgel (1): M. Pierre, Psalm 116. M. Pierre, Psalm 150. Geref. Kerkkoor, Meisjes- (Blijde stemmen) & Kinderkoor (Vox Angelica) o.l.v. P. Zwart, W.H. Zwart orgel (Kampen, Geref. Burgwalkerk): Doane / Crosby / JdH / arr. P. Zwart, Veilig in Jezus armen. Fontana 6391040 1976 LP Verzamel. Kerstklanken uit Holland. Uitgevoerd o.a. SZ o.l.v. W.H. Zwart, H. Sevenstern trompet, J. Zwanepol orgel: Komt allen tezamen. Op U mijn Heiland blijf ik hopen. Hoor de engelen zingen d’eer. Orgelsolo W.H. Zwart, Kampen, Bovenkerk: J. Zwart, Er ruist langs de wolken. Dureco TD8077G 1978 LP Verzamel Deel 1. Psalmen niet-ritmische gemeente- koor- en solozang Psalm 1 t/m 10. Uitgevoerd o.a. SZ Kampen, Geref. Gem. W.H. Zwart orgel: Psalm 7. Dureco TD8101 1978 LP Verzamel Deel 2. Psalmen niet-ritmische gemeente- koor- en solozang Psalm 11 t/m 20. Uitgevoerd o.a. SZ Kampen, Geref. Gem. W.H. Zwart orgel: Psalm 17. Dureco TD8102 1978 LP Verzamel Deel 3. Psalmen niet-ritmische gemeente- koor- en solozang Psalm 21 t/m 30. Uitgevoerd o.a. SZ Kampen, Geref. Gem. W.H. Zwart orgel: Psalm 24. Dureco TD8103 1978 LP Verzamel Deel 4. Psalmen niet-ritmische gemeente- koor- en solozang Psalm 31 t/m 40 Uitgevoerd o.a. SZ Hardinxveld Griessendam ?-kerk W.H. Zwart orgel: Psalm 32. Psalm 36. SZ Kampen, Geref. Gem. W.H. Zwart orgel: Psalm 37. Dureco TD8104 1978 LP Verzamel Deel 5. Psalmen niet-ritmische gemeente- koor- en solozang Psalm 41 t/m 50. Uitgevoerd o.a. SZ Hardinxveld Griessendam ?-kerk W.H. Zwart orgel: Psalm 41. SZ Kampen, Geref. Gem. W.H. Zwart orgel: Psalm 46. Dureco TD8105 1978 LP Verzamel Deel 6. Psalmen niet-ritmische gemeente- koor- en solozang Psalm 51 t/m 60. Uitgevoerd o.a. SZ Hardinxveld Griessendam ?-kerk W.H. Zwart orgel: Psalm 57. Dureco TD8106 1978 LP Verzamel Deel 7. Psalmen niet-ritmische gemeente- koor- en solozang. Psalm 61 t/m 70. Uitgevoerd o.a. SZ Hardinxveld Griessendam ?-kerk W.H. Zwart orgel: Psalm 64. SZ Kampen, Geref. Gem. W.H. Zwart orgel: Psalm 69. Dureco TD8107 1978 LP Verzamel Deel 8. Psalmen niet-ritmische gemeente- koor- en solozang. Psalm 71 t/m 80. Uitgevoerd o.a. SZ Kampen, Geref. Gem. W.H. Zwart orgel: Psalm 79. Dureco TD8108 1978 LP. Verzamel Deel 9. Psalmen niet-ritmisch gemeente- koor- en solozang. Psalm 81 t/m 90. Uitgevoerd o.a. SZ Hardinxveld Griessendam, ?-kerk W.H. Zwart orgel: Psalm 86. Dureco TD8109 1978 LP Verzamel Deel 10. Psalmen niet-ritmische gemeente- koor en solozang. Psalm 91 t/m 100. Uitgevoerd o.a. SZ Hardinxveld Griessendam, ?-kerk W.H. Zwart orgel (1): Psalm 94. Psalm 99. Dureco TD8110 1978 LP Verzamel Deel 11. Psalmen niet-ritmische gemeente- koor en solozang. Psalm 101 t/m 110. Uitgevoerd o.a. SZ Hardinxveld Griessendam ?-kerk W.H. Zwart orgel (1): Psalm 101. Psalm 107. Dureco TD8111 1978 LP Verzamel Deel 12. Psalmen niet-ritmische gemeente- koor- en solozang. Psalm 111 t/m 120. Uitgevoerd o.a. SZ Kampen, Geref. Gem. W.H. Zwart orgel: Psalm 111. SZ Hardinxveld – Griessendam, ?-kerk W.H. Zwart orgel: Psalm 117. Dureco TD8112 1978 LP Verzamel Deel 13. Psalmen niet ritmische gemeente- koor- en solozang. Psalm 121 t/m 130. Uitgevoerd o.a. SZ Hardinxveld Griessendam, ?-kerk W.H. Zwart orgel: Psalm 124. SZ Kampen, Geref. Gem. W.H. Zwart orgel: Psalm 125. SZ Hardinxveld – Griessendam, ?-kerk W.H. Zwart orgel: Psalm 128. Dureco TD8113 1978 LP Verzamel Deel 14. Psalmen niet-ritmische gemeente- koor- en solozang. Psalm 131 t/m 140. Uitgevoerd o.a. SZ Kampen, Geref. Gem. W.H. Zwart orgel: Psalm 131. Dureco TD8114 1978 LP Verzamel Deel 15. Psalmen niet-ritmische gemeente- koor- en solozang Psalm 141 t/m 150. Uitgevoerd o.a. SZ Hardinxveld Griessendam, ?-kerk W.H. Zwart orgel: Psalm 144. SZ Kampen, Geref. Gem. W.H. Zwart orgel: Psalm 146. Dureco TD8115 1978 LP Verzamel Deel 16. Enige Gezangen gezongen gemeente en solozang niet ritmisch. Uitgevoerd o.a. SZ Kampen, ?-kerk W.H. Zwart orgel: 12 Art. des geloofs 1ste berijming. SZ Kampen, ?-kerk W.H. Zwart orgel: Bedezang voor het eten. SZ Kampen, ?-kerk W.H. Zwart orgel: Avondzang. Dureco TD8116 1978 LP Verzamel Dubbel. Kon. Kerstconcert. Uitgevoerd o.a. SZ o.l.v. W.H. Zwart, H. Sevenstern trompet, J. Zwanepol orgel: Trad, Komt allen tezamen. Trad, Op U mijn Heiland blijf ik hopen. Massale Koorzang uit Kampen o.l.v. W.H. Zwart, J. Zwanepol orgel: bew W.H. Zwart, d’Aarde ligt in nacht verzonken. Dureco 2OM80/81 1984 LP Verzamel. (Niet-ritmische) Gemeentezang uit: Barneveld, Hasselt, Tholen, Rotterdam en Kampen. Uitgevoerd: K.J. Mulder (Rotterdam, ?-kerk) (1): Bew K.J. Mulder, Psalm 68. H. Hamer (Hasselt, ?-kerk) (2): Bew R. Brouwer, Psalm 119. K.J. Mulder (Tholen, ?-kerk) (3): Bew R. Brouwer, Psalm 147. S. v. Marion (Rotterdam, ?-kerk) (4): Bew S. v. Marion, Psalm 67. (2): Bew R. Brouwer, Psalm 84. J. Propitius (Barneveld, ?-kerk) (5): Psalm 138. (5): Psalm 75. (3): Bew R. Brouwer, Psalm 122. (2): Bew R. Brouwer, Psalm 134. W.H. Zwart (Kampen, ?-kerk); Avondzang. Dureco TD139004 (1985 woensdag 16 januari) 1985 of eerder. LP Verzamel. Bekende Gemeentezang vanuit Hasselt, Tholen, Barneveld en Kampen m.m.v. H. Hamer, K.J. Mulder, J. Propitius, S. v. Marion & W.H. Zwart TD 139004? (1985 woensdag 16 januari) Onbekend SP / LP / CD (0000) LP. Friesland producties Gouden klanken serie MS3007 (1981) LP Verzamel. Bekende solisten zingen veelgevraagde geestelijke liederen. Dureco TD149077 (1982) LP Verzamel. Geliefde Psalmen 1 Geloofd zij God met diepst ontzag. M.m.v. o.a. W.H. Zwart. Dureco TD149085 (1983) LP. Orgelklanken uit Amsterdam MO20.4003? 4004?
Willem Hendrik Zwart  1925-1997
Discografie Verzamel