Samenzang SP / LP / CD Onbekend. LP. Koor- en SZ in de Oude Kerk te Delft o.l.v. K. Edelenbos en W.H. Zwart, P. Zwart orgel, Ned. Herv. Kerkkoor Kampen en Westlandse Koren. Uitgevoerd: Psalm 116. Geprezen zij des Heeren naam. De zon schijnt in mijn ziel. God U loven wij. Wandel maar stillekens achter Hem aan. Jubilate. Prijst mijn ziel. Alpha 711106 (zie binnenzijde Alpha 720900) 1964 of eerder / 1956? SP. SZ in de Burgwalkerk te Kampen o.l.v. P. Zwart Jzn., m.m.v. W.H. Zwart orgel. Uitgevoerd (niet rythmisch gezongen): Onbekend / Niet genoemd, Psalm 56. Onbekend / Niet genoemd, Psalm 87. Onbekend / Niet genoemd, Psalm 108. Onbekend / Niet genoemd, Gezang L Avondzang. Jubilate JB1715 (zie ook binnenzijde 1965? JBL3301 & CNR 495009: op label 1956. Rec: 1964 vrijdag 10 april; 1966HOBjg9nr9sep135) 1964 of eerder. EP. Psalmen Davids [I]. SZ in de Burgwalkerk te Kampen o.l.v. Piet Zwart Jzn., m.m.v. W.H. Zwart orgel. Uitgevoerd: Psalm 56, Psalm 87, Psalm 108, Avondzang, Psalm 43, Psalm 1, Psalm 3, Psalm 101. Jubilate JL2504 (Rec: 1964 zaterdag 16 mei; 1967 maandag 16 januari) 1964 of eerder. SP? Psalmen Davids [II]. Samenzang in de Burgwalkerk o.l.v. Piet Zwart Jzn. m.m.v. Willem Hendrik Zwart orgel. Uitgevoerd o.a. Psalm 3: 2 & 3. Psalm 101: 1 & 2. Psalm 54: 5. Psalm 1: 1 & 4. [“Bestelnummer 36”] (Rec: 1964 zaterdag 16 mei) 1965 of eerder. LP. [= Psalmen Davids I & II?] o.l.v. Piet Zwart m.m.v. W.H. Zwart (orgel) Kampen, Burgwalkerk. Uitgevoerd o.a. Psalm 56: 5 & 6. Psalm 87: 4 & 5. Psalm 108: 1 & 2. Psalm 43: 3, 4 & 5. Psalm 1: 1 & 4. Psalm 3: 3 & 2. Psalm 101: 1, 2 & 6. Gezang 9: 1, 4 & 7 1967 of eerder / 1956? SP. Psalmen Davids. SZ in de Burgwalkerk o.l.v. P. Zwart Jzn., m.m.v. W.H. Zwart orgel (Kampen, Burgwalkerk). Uitgevoerd (niet rythmisch gezongen): Psalm 43. Psalm 1. Psalm 3. Psalm 101. Jubilate JB1720 1967. LP. God heb ik lief. SZ van niet-ritmisch gezonden psalmen te Kampen m.m.v. W.H. Zwart orgel. Uitgevoerd: Psalm 47, Psalm 62, Psalm 101, Psalm 65, Psalm 103, Psalm 147, Psalm 97, Psalm 119, Psalm 99, Psalm 146, Psalm 116, Psalm 150 Philips 6440146 1967 vrijdag 16 juni. LP. Hulp aan Israël. Flitsen v/d massale koor- en SZ-avond in de Wilhelminakerk te Rotterdam op vrijdag 16 juni 1967. W.H. Zwart orgel. Uitgevoerd o.a. SZ JdH 752 Gelukkig is het land. Meisjeskoren Jubilate & Korenbloemen o.l.v. B. Verboom (1): K. Bons, De weg naar Jericho. Kon. Zangver. Rotte’s M-Koor o.l.v. J. Vranken (Jr.?) (2): H. Badings, Merck toch hoe sterk. R. Grims Strootman (3): JdH 749 Zalig hij die het hoogste goed. Chr. M-Koor Rotterdam Vreewijk o.l.v. B. Verboom (4): Bew B. Verboom, Voorwaarts Christenstrijders. dr. F.J. Krop, 1e deel toespraak. Orgelsolo (5): T. Dubois, Toccata 1e deel. SZ Gezang 111 Waar eens vergeefs verdwaalden zochten. (3): JdH 849 Jezus komt nader reeds nadert de tijd. (2): Arr A. Vörding, Drie Jiddische liederen. (1): B. (Berthold?) Tours, When his solvations bringing & M. v/d Plas / W. t. Burg, Het lied van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. (5): W.H. Zwart, Merck toch hoe sterck (inleiding en koraal). SZ: Gezang 104 Alle roem is uitgesloten. 1968 of eerder. LP? Titel? W.H. Zwart orgel. Uitgevoerd: Psalmen. Fontana 857037. 1975. LP. 10 september Een Psalmgezang o hooggeduchte Heer Uw naam ter eer. W.H. Zwart orgel (Kampen, Bovenkerk) m.m.v. Geref. Gem. Koren uit Amersfoort, Den Bosch & Rotterdam o.l.v. Jan Zwart. Uitgevoerd (alles SZ): Psalm 56, Psalm 84, Psalm 85, Psalm 135, Psalm 143, Psalm 101, Psalm 35, Psalm 77, Psalm 90, Psalm 32, Psalm 93, Psalm 79, Psalm 43, Psalm 99. 1975: Luisterpost Cantilena AG1747 1978. LP. Geloofd zij God met diepst ontzag. Niet-ritmisch gezongen psalmen uit de Ned. Herv. Kerk te Hardinxveld Giessendam. W.H. Zwart orgel. Uitgevoerd: Psalm 99. Psalm 128. Psalm 32. Psalm 64. Psalm 124. Psalm 36. Psalm 101. Psalm 57. Psalm 94. Psalm 57. Psalm 94. Psalm 68. Mirasound SGLP6147 Eerder / Later De Bazuin LP8609: op LP label: 6818360 1979. LP. Zelfs vindt de mus een huis o Heer. Gemeentezang van niet-rithmische psalmen. Diverse koren en solisten m.m.v. W.H. Zwart. Rotterdam - West, Christelijke Geref. Kerk. Uitgevoerd: (& SZ): W.H. Zwart, Psalm 33. (Solist C. v. Ramselaar): Onbekend / Niet bekend, Hoe glanst bij Gods kinderen. (Orgelsolo): W.H. Zwart, Psalm 96. (Solist J. Mudde): Onbekend / Niet genoemd, Vaste rots van mijn behoud. (& SZ): W.H. Zwart, Psalm 84. (& SZ): W.H. Zwart, Psalm 108. (Solist C. v. Ramselaar), Onbekend / Niet genoemd, Ich lass' dich nicht. (Orgelsolo): W.H. Zwart, Psalm 3. (Solist J. Mudde): Onbekend / Niet genoemd, O du liebe meiner liebe. LP245 1979. LP. woensdag 5 september. Nabij U is het Woord. SZ van Psalmen in de Bovenkerk te Kampen op de Theologische Hogeschool dag 1979 m.m.v. W.H. Zwart orgel, het geheel o.l.v. Jan Zwart. Uitgevoerd (alles SZ): Psalm 116. Psalm 122. Psalm 133/134. Psalm 24. Psalm 100. Psalm 27. Psalm 42. Psalm 73. Psalm 66. Psalm 83. Psalm 97. Psalm 103. De Luisterpost / Cantilena AG2001. 2000 uitgekomen (deels) op Cantilena BM2030-2 1991. CD. Komt allen tezamen. Massale Koorzang vanuit de Bovenkerk te Kampen o.l.v. J.Q. Zwart m.m.v. W.H. Zwart orgel. Uitgevoerd: (SZ) J. Zwart, Komt allen tezamen. P. Zwart, Hoe zal ik U ontvangen. W.H. Zwart, Gezang 7 Op U mijn Heiland blijf ik hopen. W.H. Zwart, Er is een kindeke. J. d. Haan, Ons is geboren. F. Gruber, Stille nacht. A. Pronk, Over de heuvels. J. v/d Waard, Bethlehem. W.H. Zwart, Daar ruist lang de wolken. J. Zwart / W.H. Zwart, Hosianna. (SZ) Onbekend / Niet genoemd, Nu daagt het in het oosten. A. Pronk / W.H. Zwart, De herders in de velden. A. Roodbergen, ’t Was nacht in Beth’lems dreven. W. Magré, Luister naar die Eng’len stem. J. v/d Waard, Ere zij God. QCD3061-2 1995. CD. Het Hollandkoor zingt Psalmen. Massale SZ vanuit de Bovenkerk te Kampen. Dirigent J.Q. Zwart, W.H. Zwart orgel. Uitgevoerd: Psalm 95. Psalm 65. Psalm 79. Psalm 102. (o solo) Psalm 25. Psalm 122. Psalm 42. Psalm 89. (o solo) Psalm 20. Psalm 100. Psalm 93. Psalm 147. Psalm 68. Psalm 105. QCD3122-2
Willem Hendrik Zwart  1925-1997
Discografie begeleiding samenzang