Koren SP / LP / CD (0000) LP. Geestelijke liederen gezongen door Hardenberg’s Chr. M-koor o.l.v. Willem H. Zwart, F. v. Tilburg orgel. Kampen, Bovenkerk. Uitgevoerd: bew W.H. Zwart, Mannenbroeders ziet het teken. Bew W.H. Zwart, Rust mijn ziel uw God is Koning. Bew W.H. Zwart, Ik zie een poort wijd open staan. Orgelsolo W.H. Zwart: bew W.H. Zwart, O God die droeg ons voorgeslacht. Bew W.H. Zwart, ‘k Zal van de deugd der milde goedheid zingen. Bew W.H. Zwart, Blijf bij mij Heer. Bew W.H. Zwart, Het ruwhouten kruis. Bew W.H. Zwart, Jezus mijn Heiland. Bew W.H. Zwart, Roept uit aan alle stranden. Bew W.H. Zwart, Als ik Hem maar kenne. Bew W.H. Zwart, ‘k Sla d’ogen naar gebergte heen. Orgelsolo W.H. Zwart: bew W.H. Zwart [= J. Zwart?] , Psalm 72. Nigram BR2001. (0000) LP. Daar is uit ’s werelds duist’re wolken. Kerstliederen gezongen door Hardenbergs Chr. M-koor te Hardenberg en het Meisjes- en Kinderkoor te Kampen o.l.v. W.H. Zwart, P. Zwart orgel. Kampen, Bovenkerk. Uitgevoerd: Onbekend / Niet genoemd, Daar is uit ’s werelds duist’re wolken. Onbekend / Niet genoemd, Er is een kindeke geboren op aard. Onbekend / Niet genoemd, Heerlijk klonk het lied der Eng’len. Onbekend / Niet genoemd, Heiland Christus aller Heer. Onbekend / Niet genoemd, Als ik Hem maar kenne. Onbekend / Niet genoemd, Uit hoge hemel daalt Hij neer. Onbekend / Niet genoemd, Stille nacht. Onbekend / Niet genoemd, Slaap zacht. Onbekend / Niet genoemd, Eeuwen geleden. Onbekend / Niet genoemd, Krib en stal. Onbekend / Niet genoemd, Luid klokjes klingelingeling. Onbekend / Niet genoemd, Hingabe des Herzens. Onbekend / Niet genoemd, Nu zijt wellekome. Nigram BR2017 (0000) LP. U zij de glorie. Willem Hendrik Zwart dirigeert: Herv. Kerk- (1) Meisjes- (2) en Kinderkoor (3). Strijkorkest Kampen-Zwolle. P. Zwart orgelbegeleiding, W.H. Zwart orgelsoli. Kampen, Bovenkerk. Uitgevoerd: W.H. Zwart, Zwart was de nacht. Orgelsolo: J. Zwart, Gezang 32 O Hoofd bedekt met wonden. C.F. Witt / W.H. Zwart, Gezang 45 Mijn verlosser hangt aan ’t Kruis. Orgelsolo: J. Zwart, O Godd'lijk lam onschuldig. (2): W.H. Zwart, Daar nu het feest van Pasen is. H.A. Bruning / W.H. Zwart, Heft Christ'nen heft uw lofzang aan. (3): W.H. Zwart, Wil je weten waarom ik hem liefheb. J. Zwart, Cantate Christus is opgestaan. (2): W.H. Zwart, The angel rolled the stone away. Orgelsolo: F. Asma, O zeg het dat Hij leeft. G.F. Handel / W.H. Zwart, U zij de glorie. (3): W.H. Zwart, Alzo lief had God de wereld. J. Zwart, Gezang 62 Jezus leeft en wij met Hem. Litooij 710217. (0000) LP. Alpha 710216: U Zij de glorie. Passie en Paasliederen uit de Bovenkerk te Kampen. Herv. Kerk-, Kinder-, Meisjeskoor, Strijkorkest Kampen – Zwolle, Piet Zwart orgel. Het geheel onder leiding van Willem Hendrik Zwart. (0000) SP. De Heilige stad. Ned. Herv. Kerkkoor Kampen o.l.v. W.H. Zwart, G. Gringhuis orgel. Kampen, Bovenkerk. Uitgevoerd: arr. W.H. Zwart, De Heilige stad. W.H. Zwart, Gezang 153 God enkel licht. W.H. Zwart, Gezang 186 Wat God doet dat is welgedaan. (0000) LP. Herv. Kerk- en Meisjeskoor Kampen zingt. M.m.v. Strijkorkest Kampen-Zwolle o.l.v. W.H. Zwart, P. Zwart Jzn. orgel (Kampen, Bovenkerk). Uitgevoerd: E. Gebhardt, Ambrosianischer lobgesang. A. Pronk, Over de heuvels. J.W. Franck / tekst W. Osterwald / bew W.H. Zwart, Gezang 7 Op U mijn Heiland. (Orgelsolo W.H.): W.H. Zwart, Gezang 201 Als God mijn God maar voor mij is. Onbekend / Niet genoemd, JiA Thank you Lord. W.H. Zwart, Gezang 146 Komt nu met zang. P. v. Brachel / P. Boendermaker, Komt laat ons prijzen in ons lied. A. Pronk, De grote morgen. W.H. Zwart, O verblijdende. W.H. Zwart, Were you there. J.S. Bach / W.H. Zwart, Wohl mir. L. v. Beethoven, Halleluja chorus. Alpha 710930. (0000) EP. Herv. Kerkkoor Kampen o.l.v. W.H. Zwart. G. Gringhuis orgel. Kampen, Bovenkerk. 1963–1969 EP. Geref. Kerk-, Meisjes- en Kinderkoor Harderwijk o.l.v. W.H. Zwart m.m.v. F. v. Tilburg orgel. Uitgevoerd: Bew W.H. Zwart, JdH Ik zie een poort wijd open staan. Bew W.H. Zwart, Hoger dan de blauwe luchten. Bew & tekst W.H. Zwart, Gij biedt Heer Jezus rust mij aan. Bew P. Kiel Sr., Gezang 282 Blijf bij mij Heer. Bew W.H. Zwart? / Bew. P. Zwart?, Gezang 223 Als ik Hem maar kenne. Onbekend / Niet genoemd, Gezang 186 Wat God doet dat is wel gedaan. Sankeylied / Bew P. Zwart, Kom tot uw Heiland. Bew W.H. Zwart, Gezang 153 God enkel licht. Mel & bew J. Walton / tekst F. v. Tilburg, Een toevlucht in gevaren Heer. Bew W.H. Zwart, Vader bij het heengaan schenk ons Uwe zegen. Bew G. Jellesma / arr W.H. Zwart, Psalm 116. Sonorfix 7012 1965 of eerder. SP. Ned. Herv. Kerkkoor Kampen o.l.v. W.H. Zwart. G. Gringhuis orgel. Kampen, Broederkerk? / Burgwalkerk? Uitgevoerd: W.H. Zwart, Gezang 165 Ontwaak gij die slaapt. J. Zwart, Gezang 138 De Heer is mijn Herder. W.H. Zwart, Gezang 118. U zeeg’ne God. P. Kiel, Ruwe stormen mogen woeden. 411780 1965 SP. Ik zie een poort wijd open staan. Ned. Herv. Kerk, Jeugd- en Kinderkoor o.l.v. W.H. Zwart m.m.v. G. Gringhuis orgel. Kampen, Broederkerk. Uitgevoerd: W.H. Zwart, Ik zie een poort wijd open staan (koor). Onbekend / Niet genoemd, JdH 121 Ga mij niet voorbij o Heiland (koor). W.H. Zwart, Gezang 143 Op bergen en in dalen (orgelsolo). W.H. Zwart, Psalm 99 (orgelsolo) 1966 EP. woensdag 21 december Voor dit orgel. Koorconcert Ned. Herv. Kerkkoor Kampen & SZ o.l.v. W.H. Zwart, G. Gringhuis orgel. Kampen, Bovenkerk. Uitgevoerd: (SZ) Onbekend / Niet genoemd, Komt alle tezamen. M. v/d Plas / W. t. Burg, Nu gaan de bloemen nog dood (Het lied van de nieuwe aarde). Bew W.H. Zwart, Gezang 223 Als ik Hem maar kenne. Ch. Palmer, Hymne Jesaja 40:1 Troost troost mijn volk. Onbekend / Niet genoemd, Luidt klokjes (Uit Kind’ren van één vader). Onbekend / Niet genoemd, Kerstmis / Krib en stal vond Hij als woning (Uit Wie zingt mee). J. Haydn, Uit Die Shopfung Vollendet ist das grosse Werk. J. Zwart, Jezus Uw geboorte feest. H. Lam / W. t. Burg, Reus Goliath. Tekst M.M. Boers / muziek G. v. Hulst / bew W.H. Zwart, God laat alles groeien. Bew P. Zwart, ’t Was nacht in Beth’lems dreven & Stille nacht. Onbekend / Niet genoemd, Danklied op het Kerstfeest (Uit Wie zingt mee). Bew W.H. Zwart, Slaap zacht Gij Godd’lijk Knaapje teer (Lied der herders). (& SZ) J. v/d Waart, Ere zij God. 1967 of eerder. LP Verzamel. De Heilige Stad. Uitgevoerd: (1) Ned. Herv. Kerk- & (2) Jeugdkoor o.l.v. W.H. Zwart, G. Gringhuis orgel: S. Adams / JdH / bew W.H. Zwart, De Heilige stad. (1) & (2): bew W.H. Zwart, Gezang 143 Op bergen en in dalen. (1): J.S. Bach / bew W.H. Zwart, Vertrouwen (Wat God doet dat is welgedaan). (1) & (2): JdH 121 / Sankey / bew W.H. Zwart, Ga mij niet voorbij o Heiland. (2): bew W.H. Zwart, Gezang 153 God enkel licht. (1) & (2), W.H. Zwart orgel: Psalm 99. 1969 of eerder. LP. Van U wil ik zingen. Het Herv. Kerkkoor te Kampen o.l.v. W.H. Zwart m.m.v. Jeugd- & Kinderkoor. D. Zwart orgel. Kampen, Bovenkerk. Uitgevoerd: W.H. Zwart, Ik zie een poort wijd open staan. W.H. Zwart, Mijn Herder is de Heere God. W.H. Zwart, Gezang 293 O God die droeg ons voorgeslacht. Muziek C. v. Drieënhuizen / arr P. Zwart, Achter Hem aan. W.H. Zwart, Door de wereld gaat een woord. P. Kiel sr., Gezang 98 Op waakt op. W.H. Zwart, Psalm 116. W.H. Zwart, Scheepje. W.H. Zwart, Gezang 143 Op bergen en in dalen. W.H. Zwart, Het ruwhouten kruis. W.H. Zwart, Heer ik hoor van rijke zegen. W.H. Zwart, Van U wil ik zingen. 1970 LP. Koor- en Orgelklanken uit Kampen’s Bovenkerk. Uitgevoerd door Ned. Herv. Kerkkoor Heerde (1), Ned. Herv. Kerkkoor Kampen (2), Ned. Herv. Meisjeskoor Kampen (3), Chr. Gem. koor Gloria Patri (4) o.l.v. W.H. Zwart, J. Zwanepol orgel. Uitgevoerd: (1), (2) & (4): bew W.H. Zwart, Psalm 146. (4): bew L. Schröter, God alleen zij eer. (3): bew W.H. Zwart, Gezang 172 O Jezusnaam geen sterv’ling heeft ooit zulk een naam bedacht. (1): W.H. Zwart, Avondlied. (1): Gebhart / tekst N. v. Kol, Licht. F. v/d Weg sopr: J.S. Bach / tekst J. Franck, Brunnquel aller Güter. (3): W.A. Mozart / bew W.H. Zwart, Ave Verum Corpus. (1), (2) & (3): bew Nauta, We shall overcome. (2) & (4): J.S. Bach / bew W.H. Zwart, Uit cantate 112: Gutes und die Barmherzkeit. (2), (4) & F. v/d Weg v. Dijk sopr: G.M. Vail, King all glorious. (2): bew W.H. Zwart, Gezang 127 Jeruzalem o stad zo hoog gebouwd. (4): bew J. Walton, Psalm 90. (3): F. Mendelssohn / bew W.H. Zwart, Uit Elias: Hebe deine Augen auf. (1): C. Malan / tekst J.J.L. t. Katen [= Kate], Het lied van de wachter. Orgelsolo W.H. Zwart: J.G. Walther, Concerto 3 allegro. (1), (2), (3) & (4): bew W.H. Zwart, Gouden harpen. Op rugzijde hoes: 013586Y. Op achterzijde hoes & op LP: 113586Y. Later uitgegeven als (?): Gouden harpen ruisen. Koor- en orgelklanken uit Kampen's Bovenkerk uitgevoerd door Ned. Herv. Kerkkoor (Heerde), Ned. Herv. Kerkkoor (Kampen) en Gloria Patri (Zwolle) o.l.v. W.H. Zwart, J. Zwanepol orgel 1970 LP. Komt laat ons prijzen in ons lied. Ned. Herv. Kerkkoor te Kampen o.l.v. W.H. Zwart, J. Zwanepol orgel. Uitgevoerd: P. v. Brachel / P. Boendermaker, Komt laat ons prijzen in ons lied. P.L. v/d Kasteele / arr W.H. Zwart, Gezang 179 Rust mijn ziel uw God is Koning*. J.M. Meyfart / arr W.H. Zwart, Gezang 127 Jeruzalem o stad zo hoog gebouwd. Arr W.H. Zwart, JdH 643 Dierb’re Heiland. F. v. Tilburg, Een toevlucht in gevaren. A. Pronk, Eens zal op de grote morgen. Arr W.H. Zwart, Gezang 146 Komt nu met zang. A.M. Toplady / J. v/d Waals / arr W.H. Zwart, Gezang 174 Vaste rots. Arr W.H. Zwart, JdH 722 Kroon Hem met gouden kroon*. J.L. Dykes / J.H. Newman / J. v/d Waals / arr W.H. Zwart, Gezang 230 Leid vriend’lijk licht. Arr P. Zwart Jzn., JdH 800 Gouden harpen. M. Pierre / arr W.H. Zwart, Psalm 146. Fontana 6391008 / Philips 6428276 = 1970 1970 LP. maandag 21 december Kerstzang in het Dolfinarium te Harderwijk. Prot. Int. Kerkelijk Koor Harderwijk, Ned. Herv. Kerkkoor Heerde, Ned. Herv. Kerk- & Meisjeskoor Kampen & Gloria Patri Zwolle o.l.v. W.H. Zwart m.m.v. H. Sevenstern trompet, T. Westerhof orgel (Eminent). Uitgevoerd: Gezang 1 Hoe zal ik U ontvangen. W.H. Zwart, O verblijdende. Gruber / Mohr / W.H. Zwart, Stille nacht. Gezang 18 Komt allen tezamen. W.H. Zwart, Heerlijk klonk het lied der Eng’len. Gezang 7 Op U mijn Heiland blijf ik hopen. Gezang 10 Daar is uit ’s werelds duist’re wolken. A. Pronk, Over de heuvels. W.H. Zwart, Engelkens door het luchtruim zweven. Gezang 14 Nu zijt wellekome. Onbekend / Niet genoemd, Welk een maar o herderscharen. A. Pronk, De herders in de velde. J. v.d. Waart, Ere zij God. Paviljoen 701221 Later als De Bazuin LP8602 1971 of eerder. LP. Passie en Pasen. Passie- en Paasliederen uit de Bovenkerk te Kampen. Geref. Kerkkoor van Harderwijk o.l.v. W.H. Zwart, D. Jzn. Zwart orgel. Uitgevoerd: J. Luyken, Wie hangt er zo deerlijk. Arr W.H. Zwart, Zwart was de nacht. C.F. Witt / B. Schmolck / A. v/d Berg / arr W.H. Zwart, Gezang 45 Mijn Verlosser hangt aan ‘t kruis. Arr W.H. Zwart, 't Is middernacht en in den hof. Arr J. v/d Waals / W.H. Zwart, Gezang 46 Als ik in gedachten sta. W.H. Doane / F.J. Crosly / arr W.H. Zwart, Jezus mijn dierb're toevlucht. J. Zwart, Cantate Christus is opgestaan. H.A. Bruning / arr W.H. Zwart, Heft Christ'nen heft uw lofzang aan. B. v. M. / arr W.H. Zwart, Gouden harpen ruisen. J.S. Bach / P. Gerhardt / M. v. Woensel Kooy, Christus heeft overwonnen. Arr W.H. Zwart, JdH 722. G.F. Handel / E.L. Budry / arr W.H. Zwart, U zij de glorie. 1971 LP. Gods woord houdt stand. Gloria Patri o.l.v. W.H. Zwart, M. d. Jong orgel, Jeugd- en Meisjeskoor o.l.v. G. Kommers. Uitgevoerd: J. Zwart, Gods woord houdt stand. P. v. Brachel / P. Boendermaker, Komt laat ons prijzen. N. Beets / J. Zwart, Pinksterbede. J. Hughs / B. Smilde, Wees mijn leidsman. J. Crüger / P. Gerhardt, Met hart en mond. J. Zwart, De Gods des Heils. C. v. Drieënhuizen / J. Zwart, Achter Hem aan. Onbekend / Niet genoemd, De grote morgen. W.H. Zwart, Vaste rots van mijn behoud. L. v. Beethoven / C.F. Gellert, Die Himmel rühmen. W.H. Zwart, Jubilate. P. Zwart, Gouden Harpen. Mirasound 6009 1972 of eerder. LP. Kerstzang uit Kampen. De gezamenlijke koren (Ned. Herv. Kerk- & Kinderkoor Kampen, Geref. Kerkkoor Gloria Parti Zwolle, Geref. Kerkkoor Harderwijk, Hardenbergs M-koor) o.l.v. W.H. Zwart, F. Asma orgel (Kampen, Bovenkerk). *=& Kinderkoor **=& M- koor. Uitgevoerd: F.X. Gruber / J. Mohr / bew W.H. Zwart, Stille nacht. SdH WoKo / bew P. Zwart, 't Was nacht in Bethl'ems dreven*. M. Teschner / P. Gerhardt / J.J.L. t Kate / arr W.H. Zwart, Gezang 1 Hoe zal ik U ontvangen. Arr W.H. Zwart, Eeuwen geleden**. J.W. Franck / W. Osterwald / W.E. Gewin / arr W.H. Zwart, Gezang 7 Op U mijn Heiland blijf ik hopen. Arr W.H. Zwart, Gezang 14 Nu zijt wellekome. Arr A. Engels, Gezang 18 Komt alle tezamen. J.W. Franck / arr J. Nauta, Heil'ge nacht u groeten wij. Reimann / arr W.H. Zwart, Slaap zacht Gij Godd'lijk Knaapje teer (Wiegenlied der Hirten)*. Arr W.H. Zwart, Er is een Kindeke geboren op aard. Arr W.H. Zwart, Heerlijk klonk het lied der eng’len. Arr J. v.d. Waart, Ere zij God*. Fontana 857038XPY stereo (Fontana 657038XPL mono) 1972 LP. Zingt een danklied tot de Heer. Koorzang uit de Bovenkerk te Kampen. Prot. Int. Koor (Harderwijk), Herv. Kerkkoor (Heerde), Herv. Kerk- & Meisjeskoor (Kampen) & Chr. Gem. Koor Gloria Patri (Zwolle) o.l.v. W.H. Zwart, J. Zwanepol orgel. Uitgevoerd: Hymne 330 / vert A. Strijbos / bew W.H. Zwart, Zingt een danklied tot de Heer. J.S. Bach, Lob und preis. Orgelsolo W.H. Zwart: J. Zwart, Psalm 68. M. Cherubini / arr W. Ehret, Come o Jesus come to me. A. Arne / J. v. Ingen - Schenau, Geprezen zij de Heer. J. Peterson / H. DeCou, Heaven came down and glory filled my soul. I.D. Sankey / bew A.C. Schuurman, De Heer is mijn Licht. Orgelsolo W.H. Zwart: J. Zwart, Psalm 25. DP / bew W.H. Zwart, d'Aarde ligt in nacht verzonken. L. v. Beethoven / H. v. Dijke / bew W.H. Zwart, Vreugde vreugde louter vreugde. Mirasound SGLP6034 1973 LP. De dag door Uwe gunst ontvangen. Ned. Herv. Kerkkoor Kampen o.l.v. W.H. Zwart m.m.v. J. Zwanepol orgel (Hasselt, Gr. Kerk), K. Ostar sopraan, H. Sevenstern trompet. Uitgevoerd (arr W.H. Zwart): J. Zwart, Psalm 23. H.D. Clarke / D. v.d. Bosch, Kom in mijn hart. H. d. Wolf, Ode. W.H. Zwart, JdH 244 God zij steeds met u tot wederzien. Ch. Wesley / G.M. Vail, King all glorious. J.W. Peterson, I want to be there. L.T.A. v.d. Leeden, Machtige Heiland. L. v. Beethoven / W.H. Zwart, Die Himmel ruhmen. Onbekend / Niet genoemd, Leid vriend'lijk licht. W.H. Zwart, De dag door Uwe gunst ontvangen. W.H. Zwart, Ga nu heen in vrede / Land of hope and glory. Mirasound SGLP6040 1979 LP. 11 oktober Massale Kerstzang. Gezamenlijke Dolfinarium koren (Chr. Gem. Zangver. Vox Humana Oldebroek (J. Zwanepol), Herv. Bethelkoor Harderwijk (H. Timmer), Chr. Gem. Zangver. Fiducia Ede (J.B. v. Laren), Prot. Int. Kerkkoor (W.H. Zwart), Kinderkoor v/d Wilhelminaschool Harderwijk (J.H. Brouwer)) o.l.v. W.H. Zwart m.m.v. J. Zwanepol orgel (Kampen, Bovenkerk). Uitgevoerd: Bew W.H. Zwart, Daar ruist langs de wolken. Bew W.H. Zwart, Er is een kindeke geboren op aard. Onbekend, O verblijdende. Orgelsolo J. Zwanepol: J. Zwanepol, 't Is geboren het Goddelijk Kind. Bew J. Zwanepol, Eeuwen geleden. Bew W.H. Zwart, Uit hoge hemel daalt Hij neer. Bew W.H. Zwart, Vol van pracht. Trad., Komt allen te samen. J. Zwart / bew W.H. Zwart, Hosianna. Orgelsolo W.H. Zwart: J. Zwart, Stille nacht. Bew J. v/d Waart, Ere zij God. Mirasound SGLP6178 1983 LP. Mijn Herder is de Here God. Chr. Gem. Zangver. Fiducia Ede (1) o.l.v. W.H. Zwart. M.m.v. Chr. Kinderkoor De Wegwijzer (2) (Bennekom) o.l.v. P. v/d Brink, J. Slagter (3) sopraan E. Zwart orgel. Uitgevoerd: (1&2): W.H. Zwart, Ik zie een poort wijd open staan. (1): W.H. Zwart, Mijn Herder is de Here God. (3): W.H. Zwart, O Heer die onze Vader zijt. (1, 2 & 3): W.H. Zwart, Psalm 116. (1&2): W.H. Zwart, ’t Scheepje onder Jezus hoede. (1&2): H. Boelee, Zegen ons Algoede. (1&2): W.H. Zwart, Gouden harpen ruisen. (1&3): W.H. Zwart, Het duurt niet lang meer tot de tijd. (1&2): W.H. Zwart, Heer ik hoor van rijke zegen. (3): E. Zwart, Wij knielen voor Uw zetel neer. (1&3): W.H. Zwart, Psalm 87. (1): W.H. Zwart, Daal bij ’t huiswaarts gaan Uw zegen. Dureco TD149112 1985 LP. Gebed voor de Urker visser. Urker M-koor Hallelujah o.l.v. W.H. Zwart m.m.v. Kinderkoor Klein maar dapper o.l.v. J.Q. Zwart, H. Hamer orgel, J. Kaptein bariton. Uitgevoerd: bew W.H. Zwart, Psalm 100. Bew W.H. Zwart, Gebed voor de Urker visser. Bew W. Boerman, Leer mij Uw weg o Heer. C. v. Renesse / bew W.H. Zwart, Als goede kind’ren slapen (Engelenwacht). M.W. Kramer, Gezang A De tien geboden. K. Lissmann / bew W.H. Zwart, Wilt heden nu treden. Bew W.H. Zwart, Och Heer schenk mij arme. Bew W.H. Zwart, Hallelujah zing (mel Psalm 149). Onbekend / Niet genoemd, Dicht bij het hart van God. Bew W.H. Zwart, Psalm 138. Hasselt, Gr Kerk. Dureco. TD149138 1987 of eerder Als: CD. Gebed voor de Urker visser. Urker M-koor Hallelujah o.l.v. W.H. Zwart m.m.v. Everhard Zwart & Harry Hamer (orgel) Gebr. Brouwer (trompet) Jelle Kaptein (bariton) & Kinderkoor Klein maar dapper. Hasselt, Grote Kerk. Uitgevoerd o.a. God enkel licht, Leer mij Uw weg o Heer, Als goede kind'ren slapen zacht. 1986 LP. Ik voel de winde Gods… . Het Urker M-koor o.l.v. W.H. Zwart m.m.v J. Kaptein bariton & E. Zwart orgel. Hasselt, Gr. Kerk. Uitgevoerd: W.H. Zwart, Gouden harpen ruisen. J. Nauta, Gezang 174 Vaste rots van mijn behoud. F. Asma, Psalm 75. W.H. Zwart, Ik voel de winde Gods. W.H. Zwart, Gezang 153 God enkel licht. E. Gebhardt, Ambrosianischer Lobgesang. W.H. Zwart, Prijs de Heer met blijde galmen. J. Zwanepol, ’t Zij vreugde mijn deel is. J. Nauta, Gezang 49 Jezus leven van mijn leven. W.H. Zwart, Psalm 126. K.J. Mulder, Geef uw lot in handen van uw Vader. W.H. Monk, Gezang 282 Blijf bij mij Heer. 1986 LP. Zingt met vreugde voor God den Heer. Chr. Gem. Zangver. Vox Humana o.l.v. W.H. Zwart m.m.v. E. Zwart orgel. Hasselt, Gr. Kerk. Uitgevoerd: H. Boelee, Zingt met vreugde voor God de Heer. W.H. Zwart, Psalm 87. W.H. Zwart, Heer wees mijn gids. C. Kreutzer, Herders zondagslied. H. d. Wolf, Ode. W.H. Zwart, Zingt een danklied voor de Heer. L. v.d. Leeden, Jezus gij mijn leven. W.H. Zwart, Psalm 21. E. Ruh / J. Evertse, Ambrosianischer lobgesang. Onbekend / Niet genoemd, Psalm 93. J.W. Peterson / Groot – Was…, Lof aan de Heer JQZLP1018 1989 of eerder. CD. Het Urker Mannenkoor ,,Hallelujah” o.l.v. W.H. Zwart m.m.v. Harry Hamer, orgel zingt geliefde psalmen. Opgenomen zijn de psalmen 138, 139, 42, 121, 100, 72, 126, 25, 75, 134 en 116. 1992 of eerder. De Storm. Het Urker Mannenkoor 'Hallelujah' zingt bekende liederen o.l.v. Willem Hendrik Zwart m.m.v. Everhard Zwart (orgel) Wim Magré (piano) & Janneke Slagter (sopraan) 1994 CD. Chr. M-koor Staphorst o.l.v. W.H. Zwart, Everhard Zwart (orgel) Hasselt, Gr. Kerk. QCD 3092-2
Willem Hendrik Zwart  1925-1997
Discografie Koordirectie