'Toen ik veertig jaar geleden door de Hervormde kerkvoogdij werd benoemd als opvolger van Gradus Wendt, was er iemand die tegen me zei: 'Ik hoop dat u dit orgel wat meer bekendheid gaat geven.' Nou, is dat gelukt? Ik dacht van wel. Als ik nu zie hoe de internationale orgelwereld over dit orgel spreekt en schrijft, dan geloof ik dat ik dat zeggen mag. Wat heb ik dan gedaan? Gewoon, mooi spelen. Neem nou de Lutherse Kerk in Den Haag. Dat was vroeger toch een volstrekt onbekend orgel. Totdat Feike Asma kwam. En nog zeggen ze van dat orgel: 'Het orgel van Asma'. En van Maassluis: 'Het orgel van Asma'. En wat zeggen ze van het Eusebiusorgel in Arnhem: 'Het orgel van Jan Zwart'. Waar zijn ze gebleven, die bevlogen organisten, die een instrument kleur en geur konden geven?' DONDEREND VLAGVERTOON 'Donderend vlagvertoon op orgel A-kerk. Zoals te verwachten viel werden de oudere werken (Bach en Handel) een twijfelachtig succes. Het was allemaal ontstellend spectaculair: de notenwaarden werden wel erg vrij behandeld, de registraties waren woest, de tempi onevenwichtig. Die pathetiek kwam Cecar Franck (Prelude, Fugue et Variation) uitermate goed te stade: deze uitvoering was heel overtuigend, zowel in het enorm virtuoos gespeelde passagewerk als in bijvoorbeeld het hemels ruisende koraal (terecht het bovenwerk met 19e-eeuwse registers plus tremulant). Meer de Christelijke toer gingen we op met de massieve werken van de familie Zwart zelf, groots opgezette zettingen van thema's als: 'Hoe lief'lijk hoe vol heilgenot zijn mij Uw huis en tempelzangen', Psalm 146: een woelig, virtuoos en donderend vlagvertoon. Maar het was wel verrukkelijk de welvende klank van het prachtige orgel weer eens gehoord te hebben.' H.F.W. Kruizewerd Nieuwsblad van het Noorden'
Willem Hendrik Zwart  1925-1997
Biografie (1)